Vanhusten palveluita on parannettava

Valtakunnan tasolla tulisi parantaa myös kotihoidon työntekijöiden henkilöstömitoitusta, sillä moni hoitaja uupuu työtaakkansa alla. Tärkeää olisi kehittää myös hoitajien täydennyskoulutusta. Tähän voitaisiin päästä määrittämällä täydennyskoulutukseen valtakunnalliset kriteerit.

Sinäkin voit vaikuttaa politiikan ilmapiiriin

Van­ha suo­ma­lai­nen vii­saus sa­noo, et­tä met­sä vas­taa niin kuin sin­ne huu­de­taan. Niin po­li­tii­kas­sa kuin kai­kes­sa elä­mäs­sä tu­li­si muis­taa, et­tä myön­tei­sim­pään tu­lok­seen pää­see ar­vos­ta­val­la pu­heel­la. Asi­ois­ta voi ol­la eri miel­tä ra­ken­ta­vas­ti.

Kohtuuhintainen sähkö on turvattava myös haja-asutusalueille

Nyt tarvitaan toimia, jotta kansalaisten perustarpeisiin ja turvallisuuteen kuuluva sähkö saadaan takaisin yhteiskunnan hallintaan. Erityisesti haja-asutusalueiden kohtuuhintaisen sähkön siirron ja jakelun turvaaminen tulisi olla ensi hallituskauden tärkeimpiä ihmisten perusturvallisuuteen kuuluvia asioita, jopa hallitusneuvottelujen aiheena.