Iijokiseutu 9.1.2019, Koillismaan Uutiset 10.1.2019

Sähköverkot vapautettiin yhteiskunnan valvontavastuusta vuoden 2013 sähkömarkkinalain uudistuksessa. Tuolloisen sinipunahallituksen aikana myös myytiin muun muassa valtion pääosakkaan, Fortumin sähköverkot, pääosiltaan ulkomaisten omistamalle Caruna Oy:lle.

Samanaikaisesti muutettiin Suomen Energiamarkkinaviraston valvontavastuuta, mikä aiheutti ikävät seuraukset sähkön toimintavarmuudelle. Vuoteen 2012 asti Energiamarkkinavirasto asetti vuosittaisen liikevoittokaton, mikä vuonna 2012 oli 5,6 prosenttia. Asetetut sanktiot liikevoiton ylityksistä estivät ylisuuret voitot.

Nykyinen Energiavirasto valvoo vain nelivuotiskausittain tilannetta yhtiöittäin. Sähköyhtiöt pystyvät maksamaan omistajille suuria liikevoittoja korottamalla asiakkaiden maksuja. Yhtiöt eivät ole osoittaneet kylliksi varoja sähköverkon ja -linjojen toimintavarmuuksien parantamiseen. On turha syyttää ilmasto-olosuhteita sähkökatkoista, joita on viime päivinäkin ollut 120 000 asiakkaalla.

Nyt vaaditaan sähköverkkojen kallista kaapelointia erityisesti haja-asutusalueille. Kaapelit soveltuvat joihinkin tapauksiin, vaikka pääosa haja-asutusalueen verkoista voi olla avojohtoja, kun vain huolehditaan raivauksista ja linjojen kunnossapidosta.

Verkkoyhtiöt ovat kiinnostuneita kalliiden kaapelointien tekemisestä, koska liikevoiton jakaminen riippuu verkkoon sijoitetuista kustannuksista. Verkkoon sijoitetut kustannukset eivät saisi olla liikeosinkojen jakoperusteena. Verkkoyhtiöille ei myöskään pitäisi antaa yksipuolista sähkön katkaisuoikeutta, kuten yhtiöt ovat vaatineet.

On harmillista, että verkkoyhtiöt ovat erottaneet eri yhtiöiksi kaupunkiverkot ja haja-asutusalueen sähköverkot. Tällöin yhtiö pystyy pitämään kaupunkiverkkojen hinnat halvempina. Esimerkiksi Caruna Oy:llä on erikseen Espoon Caruna Oy ja muuta maata koskeva Caruna Oy.

Tämän vuoden alusta voimaan tullut uudistettu yksityistielaki sallii kaapeleiden sijoittamisen yksityisteiden tiealueelle. Tätä oikeutta tulisi tarkastella uudelleen, koska kokemukset osoittavat, että kaapeloinneista aiheutuu tieosakkaille suuria haittoja ja lisäkustannuksia.

Nyt tarvitaan toimia, jotta kansalaisten perustarpeisiin ja turvallisuuteen kuuluva sähkö saadaan takaisin yhteiskunnan hallintaan. Hyvän lähtökohdan antaisi vuoden 2007 sähkömarkkinalaki sekä silloinen Energiamarkkinaviraston vuosittainen valvonta liikevoittojen maksimoinnin hillitsemiseksi.

Erityisesti haja-asutusalueiden kohtuuhintaisen sähkön siirron ja jakelun turvaaminen tulisi olla ensi hallituskauden tärkeimpiä ihmisten perusturvallisuuteen kuuluvia asioita, jopa hallitusneuvottelujen aiheena.