Artikkelit

Päättäjältä: Nyt on vahvistettava huolenpitoa

Suomen ei pidä olla maa, jossa jokaisesta voi tulla jotakin. Sen sijaan Suomen pitää olla maa, jossa jokainen on jotakin. Ihmisen arvo ei riipu siitä, mitä hänestä mahdollisesti tulee tai mitä hän on saanut aikaan, vaan jokainen on tärkeä ja arvokas, huolenpidon arvoinen.

Vanhusten palveluita on parannettava

Valtakunnan tasolla tulisi parantaa myös kotihoidon työntekijöiden henkilöstömitoitusta, sillä moni hoitaja uupuu työtaakkansa alla. Tärkeää olisi kehittää myös hoitajien täydennyskoulutusta. Tähän voitaisiin päästä määrittämällä täydennyskoulutukseen valtakunnalliset kriteerit.

Sinäkin voit vaikuttaa politiikan ilmapiiriin

Van­ha suo­ma­lai­nen vii­saus sa­noo, et­tä met­sä vas­taa niin kuin sin­ne huu­de­taan. Niin po­li­tii­kas­sa kuin kai­kes­sa elä­mäs­sä tu­li­si muis­taa, et­tä myön­tei­sim­pään tu­lok­seen pää­see ar­vos­ta­val­la pu­heel­la. Asi­ois­ta voi ol­la eri miel­tä ra­ken­ta­vas­ti.

Kohtuuhintainen sähkö on turvattava myös haja-asutusalueille

Nyt tarvitaan toimia, jotta kansalaisten perustarpeisiin ja turvallisuuteen kuuluva sähkö saadaan takaisin yhteiskunnan hallintaan. Erityisesti haja-asutusalueiden kohtuuhintaisen sähkön siirron ja jakelun turvaaminen tulisi olla ensi hallituskauden tärkeimpiä ihmisten perusturvallisuuteen kuuluvia asioita, jopa hallitusneuvottelujen aiheena.

Kristillinen perintö saa näkyä kouluissa

Julkisuudessa on jälleen ollut esillä kysymys siitä, onko lapsilla ja nuorilla oikeus osallistua omien perinteidensä mukaisiin juhliin ja tilaisuuksiin päiväkodeissa ja kouluissa. Pieni äänekäs vähemmistö koettaa hämmentää kohtuuttomilla vaatimuksillaan tilannetta, joka kuitenkin on kirkas ja selkeä.

Kohti alkoholitonta Oulua

Kaikki tietävät, että alkoholi aiheuttaa valtavasti kärsimystä. Alkoholinkäyttö aiheuttaa miljardien kustannukset muun muassa sosiaali- ja terveysmenoina sekä tuotantopanosmenetyksinä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan suuri osa tapaturmista ja sosiaalisista ongelmista liittyy liialliseen alkoholinkäyttöön.

Palvelujen tulee perustua perheiden tarpeisiin

Oulun talousarviosta keskusteltaessa jotkut ovat jälleen väläyttäneet varhaiskasvatusoikeuden laajentamista. On huomioitava, että erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on jo mahdollisuus kokopäiväiseen päivähoitoon, vaikka toinen vanhemmista olisi pois työ- ja opiskeluelämästä.

Arvot määräävät politiikan suunnan

Kun ihminen tekee päätöksiä henkilökohtaisessa elämässään tai laajemmin esimerkiksi politiikassa, hän toimii sen pohjalta, mitä hän pitää tärkeänä ja tavoiteltavana. Tämän vuoksi yhteiskuntamme suunta ja tulevaisuus määrittyvät sen perusteella, millaiset arvot päättäjillä on.