Arvot määräävät politiikan suunnan

Kun ihminen tekee päätöksiä henkilökohtaisessa elämässään tai laajemmin esimerkiksi politiikassa, hän toimii sen pohjalta, mitä hän pitää tärkeänä ja tavoiteltavana. Tämän vuoksi yhteiskuntamme suunta ja tulevaisuus määrittyvät sen perusteella, millaiset arvot päättäjillä on.