Hallitus laati koko Suomen budjetin

Alu­eis­ta huo­leh­ti­mi­nen on tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mis­ta. Työ­paik­ko­ja, pal­ve­lu­ja, yrit­tä­mis- ja kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia on ol­ta­va koko Suo­mes­sa. Sa­moin lii­ken­ne- ja tie­to­lii­ken­neyh­teyk­sien on ol­ta­va kun­nos­sa.