Gallupeja tulee ja menee – keskustaa tarvitaan

Olen iloi­nen sii­tä kes­kus­te­lun vä­rik­kyy­des­tä ja mo­ni­puo­li­suu­des­ta, jota eri foo­ru­meil­la on puo­lu­eem­me ti­lan­tees­ta käy­ty. Se ker­too vah­vas­ta kan­san­liik­kees­tä. Kes­kus­ta ei jätä kyl­mäk­si, vaan se kos­ket­taa ja vai­kut­taa.

Al-Hol-asiassa Salomonin tuomio

Hallituksen tekemää ratkaisua voi sanoa Salomonin tuomioksi, sillä se on sekä viisas että oikeudenmukainen. Suomalaisten turvallisuus on taattava, mutta samalla on autettava leirillä hengenvaarallisissa oloissa olevia suomalaisia lapsia.