Kaleva 19.12.2019, yleisönosastokirjoitus

Maamme hallitus linjasi tällä viikolla, miten al-Holin leirillä olevien suomalaisten lasten ja naisten suhteen menetellään.

Oli hyvä, että linjaus tehtiin sekä harkiten että ripeästi, koska julkisuudessa asiasta on ollut esillä mitä erilaisempia näkemyksiä.

Hallituksen tekemää ratkaisua voi sanoa Salomonin tuomioksi, sillä se on sekä viisas että oikeudenmukainen. Suomalaisten turvallisuus on taattava, mutta samalla on autettava leirillä hengenvaarallisissa oloissa olevia suomalaisia lapsia.

Hallitus päätti linjauksessaan, että Suomi haluaa kotiuttaa leirillä olevat lapset niin pian kuin mahdollista. Samalla hallitus haluaa taata suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden sekä tehdä terroristista toimintaa koskevat tarvittavat muutokset lainsäädäntöön.

Hallituksen linja on samalla sekä inhimillinen että turvallisuutta rakentava. Autamme lapsia, mutta emme lähde tekemään toimia leirillä olevien naisten takia. Aikuiset naiset ovat omin tahdoin lähteneet tukemaan hirmuhallintoa.

Leirillä olevista 30 suomalaisesta lapsesta suurin osa on alle viisivuotiaita. Maailman terveysjärjestön mukaan 313 alle viisivuotiasta kuoli leirillä joulukuun 2018 ja elokuun 2019 välisenä aikana.

Tilanne leirillä heikkenee koko ajan. Jokaisella lapsella tulee olla yhtäläiset oikeudet turvaan ja suojaan riippumatta hänen vanhempiensa teoista tai tekemättä jättämisistä.

Hallitus linjasi, että ratkaisut, joita viranomainen tekee kunkin lapsen kotiuttamiseksi, perustuvat tapauskohtaiseen yksilölliseen harkintaan. Poliitikot eivät tee lastensuojelulain mukaisia päätöksiä.

Oikeusvaltio toimii kansallisten lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. On äärimmäisen tärkeää, että pidämme huolta näistä oikeusvaltion periaatteista.

Osana tapauskohtaista harkintaa viranomainen pyrkii kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin varmistamaan, ettei kotiutettavista henkilöistä koidu turvallisuusuhkaa Suomessa asuville henkilöille.

Voidaan sanoa, että pitkään kestänyt julkinen keskustelu oli paikallaan ja lopputuloksena syntynyt hallituksen linjaus maamme lakien mukainen.

Pekka Aittakumpu

Kansanedustaja (kesk.)