Uusi vuosi vaatii ratkaisuja

Maam­me ta­lou­den kan­nal­ta tämä vuo­si on rat­kai­se­va. Työl­li­syys­toi­mien val­mis­te­luun ja toi­meen­pa­noon hal­li­tuk­sen on nyt lai­tet­ta­va kaik­ki tar­mon­sa. Hi­hat on­kin jo kää­rit­ty ja työ on käyn­nis­sä.

Kannattaa antaa palautetta

Päätöksenteko tulee toteuttaa harkiten. Yhteiskunnan rakentaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, sillä esimerkiksi perhe- ja koulutuspolitiikan ratkaisujen vaikutukset saattavat näkyä vasta vuosikymmenten kuluttua.