Olisiko teillä hetki aikaa lukea perusasioista?

Loppujen lopuksi hyvinvointi muodostuu perusasioiden pohjalle: onko ympärillä ystäviä ja läheisiä, riittävätkö ruoka ja lääkkeet, toimivatko lähipalvelut, saanko tarvittaessa apua ongelmiin. Näistä huolehtimisen toivon olevan jokaisen päättäjän asialistan kärjessä.

Eihän ala meno tökkiä?

Ajattelen, että liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisessa keskustan erityinen rooli on huolehtia, että koko laaja maamme tulee huomioitua ja että myös yksityisteiden rahoitus turvataan vähintään nykytasolla, mieluiten korotettuna.