Kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­te­tään myös yk­si­tyis­teis­tä

Yksityistiet ovat tärkeitä kulkuväyliä asukkaille, mutta myös mökkiläisille, luonnossa liikkujille ja metsäteollisuudelle. Valtaosa tehtaiden ja sahojen tarvitsemasta puusta lähtee liikkeelle yksityisiä metsäautoteitä pitkin. Tälle vuodelle yksityisteiden valtionavustusten määräraha nostettiin 30 miljoonaan euroon. Tällä tasolla yksityistierahat ovat tainneet olla viimeksi Esko Ahon pääministerikaudella 1990-luvulla.