Mielipidekirjoitus Iijokiseudussa 28.3.2021

Suomen kunnissa on valtion ja kuntien teiden lisäksi runsaasti yksityisten ylläpitämiä yksityisteitä. Niiden varrella asuu ihmisiä vauvasta vaariin.

Yksityistiet ovat tärkeitä kulkuväyliä asukkaille, mutta myös mökkiläisille, luonnossa liikkujille ja metsäteollisuudelle. Valtaosa tehtaiden ja sahojen tarvitsemasta puusta lähtee liikkeelle yksityisiä metsäautoteitä pitkin.

Erityisesti Pohjois-Suomessa yksityistiet ja muu alempiasteinen tieverkko ovat erityisen tärkeitä. Puun kuljetus alueellamme tulee entisestään lisääntymään, kun puurakentaminen lisääntyy ja suunnitellut uudet tehtaat valmistuvat.

Kemin biotuotetehtaan rakentamisesta tehtiin jo vastikään myönteinen päätös. Muillekin hankkeille puhallamme parhaamme mukaan myötätuulta.

Kunnat avustavat yksityisteiden ylläpitoa merkittävillä summilla vuosittain. Olemme nyt saaneet myös maamme hallitukselta reilusti lisää rahaa yksityisteiden ylläpitoon.

Tälle vuodelle yksityisteiden valtionavustusten määräraha nostettiin 30 miljoonaan euroon. Tällä tasolla yksityistierahat ovat tainneet olla viimeksi Esko Ahon pääministerikaudella 1990-luvulla.

Keskustan vaatimuksesta hallituksen ohjelmaan kirjattiin vahvat ukaasit koko Suomen huomioimisesta. Tämä näkyy myös hallituksen liikennepolitiikassa. On tärkeää tehdä yhdessä töitä sen puolesta, että yksityisteiden ohella saadaan riittävästi rahoitusta muun tieverkon kunnossapitoon.

Tiekuntien kannattaa nyt tarttua toimeen, jos niiden ylläpitämällä yksityistiellä on tänä vuonna tarvetta valtion perusparannusavustukseen. Ely-keskuksesta saa lisätietoja avustuksen hakemisesta ja ehdoista.

Käsittelemme parhaillaan eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa hallituksen esitystä yksityistielain muutoksesta, joka parantaa mahdollisuutta pitää tiekunnan kokous sähköpostin, videopuhelun tai muun sähköisen kanavan kautta.

Tämä voi sujuvoittaa asioiden käsittelyä ja parantaa innokkuutta osallistua tiekuntien kokouksiin.

Pidän erittäin tärkeänä, että tulevissa kuntavaaleissa valittavat uudet valtuutetut pitävät huolta kuntansa yksityisteistä. On huomioitava, että etätyön, väljemmän asumisen ja luontomatkailun lisääntyminen tarkoittavat myös yksityisteiden käytön kasvua.

Kuntavaalien vaalikoneissa yksityistiet eivät näytä olevan esillä, mutta ehdokkaiden kantaa asiaan kannattaa kysyä.

Pekka Aittakumpukansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen