Uutinen Maaseudun Tulevaisuudessa 24.5.2022

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu kysyy kirjallisessa kysymyksessään, mitä Suomi tekee, jotta Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan linjaus ei vaaranna energian saatavuutta ja metsäenergian käyttöä Suomessa.

”Puupolttoaineilla on tuotettu viime vuosina Suomessa yli neljännes maamme energian kokonaiskulutuksesta”, Aittakumpu muistuttaa tiedotteessaan.

”Tämän teollisuuden sivuvirroista ja metsänhoitotöistä saatavan uusiutuvan biomassan käyttäminen pitää turvata jatkossakin. Suomi ei saa hyväksyä Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan linjausta, joka vaarantaisi metsäenergian käytön ja lisäisi fossiilisten polttoaineiden kulutusta.”

Valiokunnan esityksen perusteella metsäenergian luokittelu uusiutuvan energian lähteeksi saattaisi Aittakummun mukaan tiukentua huomattavasti tai jopa estyä joiltain osin kokonaan.

”Metsät ja puu ovat uusiutuva luonnonvara. Suomessa sillä korvataan fossiilista EU:n ulkopuolelta tulevaa energiaa. Omavaraisuuden vahvistaminen ja kotimaisen energian saatavuuden ja lähienergian lisääminen on yhä tärkeämpää.”

Aittakumpu viittaa hallitusohjelmaan, jossa todetaan, että Suomen metsät ja niiden kestävä käyttö ovat tärkeä osa ilmastonmuutoksen vastaista työtä, eivät ongelmien lähde.

”Suomessa metsät ovat vuosikymmenten ajan kasvaneet enemmän kuin niitä on hakattu. Suomalaista metsäosaamista pitää viedä muualle – eikä muualta pidä tuoda haitallisia oppeja maahamme”, Aittakumpu sanoo.

”Nyt on Suomen hallituksella ja europarlamentaarikoilla jälleen tärkeä vaikuttamisen paikka. Luonnonvarojemme kestävä käyttö tulee taata. Suomalaisten luottamus Euroopan unioniin horjuu toistuvien epärealististen vaatimusten takia.”