Mielipidekirjoitus Sieviläinen-lehdessä 29.3.2023

Sain olla vieraana ja paneelikeskustelussa Sievin perhepalvelukeskuksen seminaarissa helmikuussa. Perhepalvelukeskus on tehnyt erittäin hyvää työtä tarjotessaan lapsiperheille kodinhoitajapalvelua ja hengähdyshetkiä äideille ja isille. On tärkeää, että tämä toimintaa saa jatkua Sievissä ja että vastaavaa palvelua tarjotaan muuallakin Pohjois-Pohjanmaalla ja Suomessa. Sieviläisten asenteesta kannattaa ottaa mallia!

Oli suuri virhe, kun entisajan kodinhoitajapalvelu ajettiin Suomessa alas 1990-luvulla. Kodinhoitajapalvelu säästää ennaltaehkäisevänä palveluna yhteiskunnan varoja ja parantaa lapsiperheiden hyvinvointia.

Viime kesäkuussa saimme sosiaali- ja terveysvaliokunnasta läpi tärkeän muutoksen, jossa lapsiperheiden kotiapu eli kodinhoitajapalvelu erotettiin sosiaalihuoltolaissa omaksi pykäläkseen. Tämä korostaa sitä, että kotipalvelu on jokaisen lapsiperheen oikeus. Hyvinvointialueen on tarjottava sitä matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevästi.

Lapsiperhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Tämä pitää muistaa kaikessa päätöksenteossa. Perheitä on monenlaisia ja -kokoisia, ja perheiden tilanne heijastuu laajasti koko yhteiskuntaan. Hyvinvoivista perheistä isänmaa saa hyvinvoivia koululaisia, opiskelijoita, työntekijöitä ja eläkeläisiä.

Suomen tulee sijoittaa enemmän lapsiperheisiin, sillä tällä hetkellä liian monessa perheessä voidaan huonosti. Pahoinvointi näkyy lastensuojelussa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä kaduilla ja vapaa-ajanviettopaikoissa.

Voimme lisätä loputtomasti kouluihin ja oppilaitoksiin psykologeja, kuraattoreita ja koulunkäyntiavustajia, mutta jos kotiasiat eivät ole kunnossa, juurisyyt jäävät usein hoitamatta.

Lapsiperheisiin tulee sijoittaa ennen kaikkea ihmisen ja ihmisyyden vuoksi, mutta se on myös taloudellisesti kannattavaa. Yhteen lapseen sijoittaminen tuo valtiolle takaisin rahaa jopa kaksikymmenkertaisesti. Vartuttuaan ja työelämään päästyään hän tuo yhteiskunnalle verotuloja ja bruttokansantuotteen kasvua. Lapsi tuo leivän tullessaan yhteiskuntaan.

Historiallisen alhainen syntyvyys on Suomen suurin ongelma. Se vaikeuttaa esimerkiksi työvoiman saatavuutta ja eläkejärjestelmän rahoitusta.  Tarvitsemme maahamme lisää lapsia. Tätä voidaan valtion taholta edistää myönteisellä ja rohkaisevalla perhepolitiikalla. Lapsi- ja perhepolitiikkaa pitää tehdä pitkäjänteisesti, vaalikausien ja vuosikymmenten yli.

Suomessa tulee laatia ja toteuttaa yli vaalikausien ulottuva väestöpoliittinen ohjelma, joka tähtää syntyvyyden tuplaamiseen. Esimerkkiä voidaan ottaa vaikkapa Virosta ja Unkarista, jossa syntyvyys on saatu nousuun erilaisia rahallisia kannustimia kehittämällä. Esimerkiksi kotiäitien eläkekuoppa pitää korjata. Samalla tulee parantaa lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta ja luoda myönteistä mielikuvaa lapsiperheestä ja lapsiperheen elämästä.

Pekka Aittakumpu

Kansanedustaja ja kansanedustajaehdokas (kesk.)