Kolumni Forum24 -lehdessä 3.5.2023

 

Maaliskuussa julkaistun kyselyn tulosten mukaan lähes miljoona suomalaista haluaisi muuttaa maalle. Moni suomalainen haaveilee asumisesta väljemmin ja lähempänä luontoa.

 

Tähän tarpeeseen kunnat voivat myös Oulun seudulla vastata muun muassa kaavoituksen ja palvelutarjonnan avulla.

 

Lapsiperheelle lähikoulu on tärkeä arjen palvelu. Oulussa tunteita ovat jälleen herättäneet pohdinnat kyläkoulujen lakkauttamisista. Kyläkoulujen puolesta on jouduttu taistelemaan valtuustokausi valtuustokauden perään.

 

Kyläkoulujen lakkauttamista perustellaan säästötarpeilla, mutta toimivia lähikouluja ei ole kannattavaa lakkauttaa taloudenkaan näkökulmasta. Suomen kouluja koskevien tilastojen perusteella on hyvin kyseenalaista, onko kyläkoulujen lakkauttamisista tullut kunnille minkäänlaisia säästöjä. Päinvastoin näyttää siltä, että kulut ovat saattaneet jopa kasvaa.

 

Suomen Kylät ry:n mukaan yli puolet Suomen peruskouluista on lakkautettu viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Keskittäminen on johtanut oppilaiden huomattavaan kuljetustarpeiden lisääntymiseen, päivittäisten koulumatka-aikojen pitenemiseen ja koulutyöskentelyn rauhattomuuden kasvuun.

 

Pienen koulun merkitystä ei voi laskea lyhytjänteisesti vain rahassa. Kyläkoulu on usein pienelle lapselle turvallinen ja rauhallinen oppimisympäristö. Kyläkoulu on myös koko kylän sydän, joka luo ympärilleen harrastustoimintaa ja vapaa-ajan tekemistä.

 

Oulun toimiviin kyläkouluihin tulee saada työ- ja koulunkäyntirauha. Jatkuva koulujen lakkautuspuhe heikentää Oulun vetovoimaa ja rasittaa turhaan alueella asuvia lapsia ja perheitä. Toimivia ja turvallisia kyläkouluja ei pidä lakkauttaa. Lapsen etu on myös kaupungin etu.

 

Nyt tulee keskittyä siihen, miten Oulusta tehdään entistä houkuttelevampi paikka niin ihmisille kuin yrityksille. Silloin on välttämättä tehtävä töitä myös sen eteen, että kaupunki vastaa ihmisten haaveisiin asua väljemmin ja maaseutumaisemmassa ympäristössä. Tarvitsemme Ouluun uusia lapsiperheitä ja lisää asukkaita.

 

Oulussa on runsaasti mahdollisuuksia saada alueelle uusia asukkaita ja myös rohkaista perheen perustamiseen, kun kaavoituksella ja palveluilla pidetään huoli vetovoimaisesta asuinympäristöstä koko laajan kaupungin alueella. Lapsiystävällisellä ja lapsirikkaalla kaupungilla on valoisa tulevaisuus.

 

Keskusta on esittänyt valtakunnallisesti käyttöönotettavaksi lähikoululisää. Sen avulla voisimme paremmin turvata lähikoulut suomalaisille lapsille ja pitää koulumatkat kohtuullisina.

 

Pekka Aittakumpu, kansanedustaja, Oulun kaupunginvaltuutettu, Keskusta