Mielipidekirjoitus Koillissanomissa 30.6.2023

Uusi oikeistohallituksen ohjelma on ymmärrettävästi aiheuttanut paljon huolta suomalaisissa. Näyttää siltä, että kokoomusjohtoinen hallitus haluaa keskittää suomalaisten palveluita suuriin kasvukeskuksiin.

Kyselyiden mukaan yhä useampi suomalaisista haluaisi asua maaseudulla. Tätä kannattaisi valtion eri tavoin tukea, koska koko maan asuttuna ja elinvoimaisena pitäminen on tärkeää sekä huoltovarmuuden että maanpuolustuksen kannalta. Koko maan voimavarat kannattaa ottaa käyttöön myös maamme taloudellisen pärjäämisen vuoksi.

Keskusta pyrkii ajamaan lainsäädäntöön mahdollisuuden kaksoiskuntalaisuudesta. Kaksoiskuntalaisuuden idea on, että henkilö, joka viettää aikaa esimerkiksi mökillään tai kakkosasunnollaan toisella paikkakunnalla, voisi maksaa osan kuntaveroistaan kyseiseen kuntaan niin, että maksettavien verojen määrä pysyisi kuitenkin samana.

Kaksoiskuntalaisuuden tärkein tavoite on, että kunnallisverot jakautuisivat oikeudenmukaisemmin. Nykyisin suomalainen maksaa kuntaveroa ainoastaan siihen kuntaan, missä hän on verovuoden lopussa kirjoilla.

Jyväskylän yliopisto on tehnyt raportin kesämökkeilijöiden vaikutuksesta kaksoiskuntalaisina maakuntien talouksiin. Raportista ilmenee, että kaksoiskuntalaisuudesta hyötyisivät erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuoliset maakunnat. Merkittävä vaikutus kaksoiskuntalaisuudella olisi etenkin kunnille, joissa sijaitsee runsaasti esimerkiksi ulkopaikkakuntalaisten mökkejä tai kakkosasuntoja.

Mahdollisuus kaksoiskuntalaisuuteen toisi Koillismaalle runsaasti mahdollisuuksia. Viimevuosina monipaikkaisuus on etenkin koronapandemian myötä merkittävästi lisääntynyt, ja samalla ovat myös etätyömahdollisuudet parantuneet.

Monipaikkaisuus on erinomainen mahdollisuus maaseutumaisille kunnille parantaa elinvoimaansa. Kaksoiskuntalaisuuden myötä saataisiin elinvoimaa lisättyä koko Suomessa ja alueellista tasa-arvoa parannettua.

Pekka Aittakumpu
Kansanedustaja (kesk.)