Mielipidekirjoitus Kalevassa 13.7.223

 

Perussuomalaiset ovat ivanneet tarvitaanko keskustaa enää, kun he ovat pitäneet joitain samoja teemoja esillä. Nyt keskusteluissa joidenkin perussuomalaisten ministerien nettikirjoitteluista ja nettikuvista on tullut jälleen selkeästi esiin perussuomalaisten ja keskustan iso ero. Ero on ihmiskäsityksessä.

 

Olipa kirjoittaja kuka tahansa, on vaikea ymmärtää perussuomalaisten vähättelevää suhtautumista lähimmäisten ihmisarvon kyseenalaistaviin teksteihin ja kuviin.

Riikka Purra pyysi vanhoja kirjoituksiaan anteeksi, mikä on arvostettavaa. Kun anteeksi pyydetään, anteeksi myös annetaan. Samaan aikaan hänen puoluetoverinsa ovat vähätelleet asiaa. Puhemies Halla-aho jopa leimasi asiasta puhuneiden olevan ”psykoosin kaltaisessa tilassa”. Tällainen kommentointi puhemieheltä on ennen kuulumatonta tilanteessa, jossa jopa tasavallan presidentti oli joutunut ottamaan asiaan kantaa.

Ihmisarvoa kyseenalaistavia tekoja ei pidä millään muotoa vähätellä, saati, että niitä hyväksyttäisiin. Keskusta on Santeri Alkion (1862-1930) ajoista lähtien korostanut ihmisyyden ja ihmisarvon merkitystä. Alkion ihmiskäsitys pohjasi kristilliseen etiikkaan, jonka ytimenä on käsitys jokaisen ihmisen yhtäläisestä arvosta, tärkeydestä ja ainutlaatuisuudesta.

Alkio tiivisti maalaisliitto-keskustan politiikan ihmiskäsityksen seuraavasti: ”Ihmisyys ja sen kehitystarve on pantava kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen uudistamisen pohjaksi.”

 

Jos perusta murenee, murenee kaikki. Jokaisen ihmisarvosta tulee pitää kiinni.

Maahanmuuton ongelmista pitää puhua, mutta se tulee tehdä jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen.

Toinen ajankohtainen asia on, miten oikeistohallitus pystyy ajamaan suomalaisen maatalouden, maaseudun ja köyhän asiaa. Hallitusohjelma näyttää kokoomuksen sanelemalta.

Perussuomalaiset ovat saaneet ohjelmaan joitakin maahanmuuton kiristyksiä. Mutta millä hinnalla? Pelkona on palveluiden karkaaminen yhä kauemmas ja heikoimmassa asemassa olevien tilanteen huononeminen.

On epäoikeudenmukaista, että samaan aikaan, kun kevennetään kaikkein varakkaimpien verotusta, leikataan maataloudesta, lapsiperheiltä, vammaisilta ja opiskelijoilta sekä kiristetään lääkkeiden verotusta.

Päätöksenteon tulee olla oikeudenmukaista ja koko Suomen huomioivaa. Tämän eteen keskusta tulee tekemään töitä myös tulevaisuudessa.

Pekka Aittakumpu

Kansanedustaja (kesk.)