Blogi Suomenmaan verkkolehdessä 27.7.2023

Median toiminnasta ja roolista on viime aikoina puhuttu erityisen paljon. Hyvä niin. Toimiva, vapaa ja riippumaton media on erittäin tärkeä osa demokraattista yhteiskuntaa.

Median olennainen tehtävä on toimia vallan vahtikoirana, nostaa esiin epäkohtia ja tuoda esiin eri näkökulmia. Median vapaus on tärkeää. Poliitikkojen tai muiden tahojen ei pidä koettaa rajoittaa median vapautta.

OLENNAISTA on myös median monipuolisuus. Huolestuttavaa on nykyinen kehitys, jossa erityisesti sanomalehtien omistus on keskittynyt yhä enemmän yksiin käsiin.

Viime kaudella luotu keskustan ajama paikallislehtituki on tärkeää median monipuolisuuden ja tasa-arvoisen tiedonvälityksen kannalta. Surullista on, että oikeistohallitus aikoo leikata paikallislehtituesta, vaikka se on tärkeä paikallislehtien kannalta varsinkin harvaan asutuilla alueilla. Kaikkialla Suomessa tulee olla mahdollisuus seurata paikallisia uutisia ja näkökulmia.

On silmiinpistävää, että mediaa kiitellään, sen juttuja jaetaan ja sananvapauden merkitystä korostetaan mielellään silloin, kun se nostaa esiin epäkohtia ”oman leirin” ulkopuolelta.

Kun taas kritiikki kohdistuu omaan porukkaan, voi tulla kiusaus ohjeistaa mediaa vaikenemaan. Peiliin katsomista tarvitaankin paitsi medialta myös sen käyttäjiltä. Median vapauden ja riippumattomuuden tärkeä mittari on se, kuinka tasapuolista sen uutisointi on.

Vahtikoiralle ei ole hyvä, jos se on turhan räksyttäjä. Yhtä tärkeää onkin myös vapaus kriittisesti arvioida mediaa.

OIKEUSVALTIOSSA ja demokratiassa mikään toimija ei voi olla kritiikin yläpuolella. Tämä suojelee jokaista. Vapaa media kestää perustellun kritiikin.

Mielestäni tässä ajassa on syytä myös kysyä, missä mielessä media on vapaa, jos sillä on ideologinen missio. Toimiva demokratia tarvitsee riippumatonta mediaa.

Itsekin toimittajan työtä tehneenä tunnistan, miten tärkeää ammattitoimittajalle on pysyä faktoissa. Tiedonvälityksen tasapuolisuudessa ja riippumattomuudessa ei ole kuitenkaan kyse pelkästään oikeasta tai väärästä tiedosta, vaan myös esimerkiksi aihe- ja kuvavalinnoista. Mitä nostetaan esiin, mitä jätetään kertomatta? Kenen näkökulmat pääsevät esiin, kenen taas eivät?

Myös eduskunnan alaisen Yleisradion rahoituksesta ja tehtävästä on vapaus keskustella. Yle on suomalaisille tärkeä, ja sen tulee palvella tasapuolisesti kaikkia suomalaisia.

Tasapainoisella tiedonvälityksellä Yle voi osaltaan olla tuomassa yhteiskuntaamme vakauden ja luottamuksen ilmapiiriä.