Tiedote medialle 11.9.2023

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu sanoo, että hallituksen liiallinen kiire lainvalmistelussa vaarantaa perusoikeuksien toteutumisen ja on erityisen uhkaavaa haavoittuvimmassa asemassa olevien kannalta.

Aittakumpu kysyy tänään jättämässään kirjallisessa kysymyksessä, miksi hallitus pyytää useisiin lakiesityksiinsä lausuntoja poikkeuksellisen kireällä aikataululla.

Hallitus on syyskuussa antanut esitykset työttömyysturvalain ja asumistuesta annetun lain sekä Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta. Näissä kaikissa lausuntoaikaa on alle kaksi viikkoa.

— Nämä lakimuutokset etuusleikkauksineen koskettavat monia suomalaisia, myös lapsiperheitä ja haavoittuvimmassa asemassa olevia, kuten mielenterveyden ongelmista kärsiviä, pitkäaikaissairaita ja vammaisia ihmisiä. On hämmästyttävää, että silti niiden kuulemisaika on tavanomaista huomattavasti lyhyempi.

Aittakumpu korostaa, että valtioneuvoston lainvalmistelua ohjaavan Säädösvalmistelun kuulemisoppaan mukaan kirjallisten lausuntojen antamiseen tulee varata aikaa vähintään kuusi viikkoa.

— Ja nyt alle kaksi viikkoa! Aittakumpu hämmästelee. — Kuulemisoppaan mukaan kuulemisen tavoitteena on lainvalmistelun avoimuus ja hyvä laatu. Miten käy nyt, kun useita, osittain samoja ihmisryhmiä koskettavia ja etuuksia merkittävästi heikentäviä lakiesityksiä koetetaan runnoa eteenpäin ohjeiden vastaisesti kiireellä? Miten varmistetaan, etteivät muutosten yhteisvaikutukset käy joillekin ihmisryhmille ylivoimaisen raskaiksi?

— Mieleen tulee myös kysymys, kiirehtiikö hallitus esityksiään sen takia, ettei niiden kipukohdista ehdittäisi käydä perusteellista julkista keskustelua, Aittakumpu sanoo.

Aittakumpu toteaa, että huolen asiasta on esittänyt muun muassa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen, joka kommentoi viestipalvelu X:ssä 8.9.2023: ”11 päivää aikaa valmistella lausunto asumistuen muutoksiin samalla, kun työn alla ovat työttömyysturvan, toimeentulotuen, lasun jälkihuollon, CSAM-rikollisuutta koskevan EU-asetuksen jne. lausunnot. Kohta voi kävelyttää taas kirahvin lakiin ilman, että kukaan huomaa mitään.”

Kirjallisessa kysymyksessään Aittakumpu kysyy myös, miten hallitus takaa lainvalmistelun laadun sekä haavoittuvimmassa asemassa olevien oikeuksien toteutumisen, kun lainvalmistelu tehdään poikkeuksellisen kiireellisessä aikataulussa ja millaisena hallitus näkee lausunnonantajien edellytykset tehdä useiden eri lakiehdotusten yhteisvaikutuksen arviointia, kun lausuntoaika on poikkeuksellisen lyhyt.