Mielipidekirjoitus Kalajokilaaksossa 6.10.2023

Energia pyörittää yhteiskuntaa, ja siksi energiantuotannon tulee olla monipuolista, vakaata ja luotettavaa. Suomessa on kohtuullisen hyvin onnistuttu energiapolitiikassa pitkäjänteisen työn ansiosta. Suomessa onkin monipuolinen energiantuotanto, jonka ansiosta emme ole riippuvaisia yksittäisistä energialähteistä.

Energiantuotannossa tulee jatkossakin pyrkiä omavaraisuuteen ja huoltovarmuuden vahvistamiseen. Suomen energiapalettiin kuuluvat olennaisesti mm. metsä -ja bioenergia, tuuli, -ja ydin- ja vesivoima.

Myös turpeella on edelleen rooli osana maamme energiahuollon turvaamista, ja on toivottavaa, että näin olisi myös jatkossa. Turve on kotimainen, hitaasti uusiutuva ja saatavuudeltaan varma energianlähde. Erityisesti viime vuosien kokemuksien jälkeen varmuus energian saatavuudesta on tullut entistäkin tärkeämmäksi.

Edellinen hallitus ei ajanut turvetuotantoa alas, vaikka jotkut vaalien alla niin väittivät. Se ei myöskään ollut hallituksen tavoitteena eikä hallitusohjelmassa.

Valitettavasti Orpon hallitus on hallitusohjelman mukaan lopettamassa energiaturpeen käytön kokonaan. Hallituksen linja on huoltovarmuuden ja energiaomavaraisuuden kannalta hyvin ongelmallinen. Viime aikoina hallituksen riveistä on tullut kuitenkin ristiriitaisia viestejä turpeen tulevaisuudesta.

Orpon hallituksen ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoi maaseudun tulevaisuuden haastattelussa (15.9.), että hallitus aikoo ajaa polttoturpeen käytön alas vuosikymmenen loppuun mennessä.

Perussuomalaisten kansanedustajat Juha Mäenpää ja Antti Kangas taas väittivät maaseudun tulevaisuuden mielipidekirjoituksessa (18.9.), ettei turpeen alasajosta olisikaan hallitusneuvotteluissa sovittu.

Kuitenkin hallitusohjelmassa todetaan, että fossiilisista polttoaineista luovutaan sähkön ja lämmön tuotannossa viimeistään 2030-luvulla. Kasvu- ja kuiviketurve on kirjattu hallitusohjelmassa strategisesti tärkeiksi raaka-aineiksi, mutta tunnetusti näiden turvejakeiden tuotanto on alisteinen polttoturpeen tuotannolle. Hallitusohjelman kirjaus tarkoittaisikin turve-alan loppua.

Hallituksen tulee ryhdistäytyä ja viestiä yksiselitteisesti, mikä on turpeen tulevaisuus Suomessa. On kohtuutonta vaatia turveyrittäjiltä sitoutumista alaan, jos sen tulevaisuus on näin epävarma. Erityisesti tulee varmistaa kasvu -ja kuiviketurpeen saatavuus myös tulevaisuudessa.

Pekka Aittakumpu

Kansanedustaja (kesk.)