Artikkelit

Nuori, hyviä uutisia sinulle

Tulevana keväänä pidetään kuntavaalit, joissa ratkaistaan, miten asiat järjestetään meidän jokaisen kotiseudulla. Jos olet jo äänioikeutettu, käytäthän ääntäsi viisaasti. Pidetään Suomi kunnossa!

Katse perheisiin, Oulu!

Paino­pis­tet­tä tu­lee suun­na­ta yhä enem­män en­nal­ta­eh­käi­syyn, jot­ta väl­ty­tään muun mu­as­sa las­ten­suo­je­lun jat­ku­vas­ti nou­se­vil­ta mil­joo­na­ku­luil­ta. Ou­lun las­ten­suo­je­lun ko­ko­nais­kus­tan­nuk­set kas­voi­vat vuon­na 2019 edel­lis­vuo­des­ta 9,1 pro­sent­tia – lä­hes nel­jä mil­joo­naa eu­roa.

Kaupunkien ei pidä liputtaa prideä

On tärkeää tuoda esille, että ihminen voi olla täysin ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolella, vaikkei osallistuisikaan prideen ja yhtyisi sen tavoitteisiin. Samalla pitää tuomita kaikenlainen kiusaaminen, pilkkaaminen ja poissulkeminen kaikkien kohdalla – myös niiden, jotka eivät halua prideen yhtyä.

Olisiko teillä hetki aikaa lukea perusasioista?

Loppujen lopuksi hyvinvointi muodostuu perusasioiden pohjalle: onko ympärillä ystäviä ja läheisiä, riittävätkö ruoka ja lääkkeet, toimivatko lähipalvelut, saanko tarvittaessa apua ongelmiin. Näistä huolehtimisen toivon olevan jokaisen päättäjän asialistan kärjessä.