Artikkelit

Perinteiset arvot pitää palauttaa

Kansainvälistyminen ei tarkoita sitä, että perinteisistä suomalaisista arvoista tai suvivirrestä ja jouluevankeliumista tulisi luopua. Päinvastoin kestävistä ja elämää suojelevista arvoistamme kannattaa kertoa muillekin.

Lapsi on yhteiskunnalle tuottoisa investointi

Maassamme on pitkälti unohdettu, että perhe on yhteiskunnan perusyksikkö ja että lapsen ja nuoren hyvinvointi lähtee hänen kodistaan. Erityisesti lapsen koti on hänen vanhempiensa välisessä suhteessa. Tärkeimmät toimet perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi on kitkeä lapsiperheköyhyyttä ja järjestää konkreettinen kotiapu koko maassa perheiden tueksi.

Emmehän unohda yksin asuvia?

Yksin asuvien määrä näyttää kasvavan vuosittain. On tärkeää selvittää entistä paremmin yksin asuvien toiveita ja tarpeita niin valtakunnallisesti kuin paikallisella tasolla. Millaisia uusia näkemyksiä voisi löytyä esimerkiksi yksin asuvien huomioimiseen sosiaalipalveluissa? Uusille avauksille olisi tarvetta myös asuinalueiden ja rakennusten suunnittelussa.

Haapaveden jalostamoa kannattaa tukea

Suomalainen metsänhoito on maailman terävintä kärkeä. Suomella ei ole yhtäkään syytä hidastaa hyvää ja tervettä kehitystä rajoittamalla metsien hakkuita.Jos puuta ei saa Suomesta, hakkuut tehdään muualla ja huomattavasti epäekologisemmalla tavalla. Puun tuominen ulkomailta tai teollisuuden valuminen muihin maihin ei ole oikea ratkaisu Suomen eikä ilmaston kannalta.

Eipä unohdeta liikuntaa ja kulttuuria!

Suomalaiset ovat arvostaneet kulttuurin tekijöitään. Siitä kertoo esimerkiksi se, että henkilöä koskevista liputuspäivistä kuusi on nimetty runoilijalle tai kirjailijalle, yksi säveltäjälle ja yksi Suomen marsalkalle.

Pohja hyville liikunta- ja kulttuuriharrastuksille luodaan lapsuudessa. Tarvitsemmekin sen kaltaisia linjauksia kuin Suomen keskusta on esittänyt, että vähävaraisten perheiden lapsille ja nuorille ryhdyttäisiin maksamaan harrastelisää.

Päättäjältä: Nyt on vahvistettava huolenpitoa

Suomen ei pidä olla maa, jossa jokaisesta voi tulla jotakin. Sen sijaan Suomen pitää olla maa, jossa jokainen on jotakin. Ihmisen arvo ei riipu siitä, mitä hänestä mahdollisesti tulee tai mitä hän on saanut aikaan, vaan jokainen on tärkeä ja arvokas, huolenpidon arvoinen.

Vanhusten palveluita on parannettava

Valtakunnan tasolla tulisi parantaa myös kotihoidon työntekijöiden henkilöstömitoitusta, sillä moni hoitaja uupuu työtaakkansa alla. Tärkeää olisi kehittää myös hoitajien täydennyskoulutusta. Tähän voitaisiin päästä määrittämällä täydennyskoulutukseen valtakunnalliset kriteerit.

Sinäkin voit vaikuttaa politiikan ilmapiiriin

Van­ha suo­ma­lai­nen vii­saus sa­noo, et­tä met­sä vas­taa niin kuin sin­ne huu­de­taan. Niin po­li­tii­kas­sa kuin kai­kes­sa elä­mäs­sä tu­li­si muis­taa, et­tä myön­tei­sim­pään tu­lok­seen pää­see ar­vos­ta­val­la pu­heel­la. Asi­ois­ta voi ol­la eri miel­tä ra­ken­ta­vas­ti.

Kristillinen perintö saa näkyä kouluissa

Julkisuudessa on jälleen ollut esillä kysymys siitä, onko lapsilla ja nuorilla oikeus osallistua omien perinteidensä mukaisiin juhliin ja tilaisuuksiin päiväkodeissa ja kouluissa. Pieni äänekäs vähemmistö koettaa hämmentää kohtuuttomilla vaatimuksillaan tilannetta, joka kuitenkin on kirkas ja selkeä.