Artikkelit

Vahva alue­po­li­tiikka hyödyttää kaikkia

Maaseu­dun ja kau­pun­kien vas­tak­kai­na­set­te­lu on tur­haa ei­kä sitä tar­vi­ta. Elin­voi­mai­nen maa­seu­tu hyö­dyt­tää kau­pun­ke­ja ja päin­vas­toin. Uu­den hal­li­tuk­sen toi­min­ta no­jaa­kin voi­mak­kaas­ti sii­hen, et­tä eri alu­ei­den ja kau­pun­kien vah­vuu­det saa­daan en­tis­tä pa­rem­min käyt­töön.

Muuta mahdollisuutta ei ole

Ratkaisujen etsiminen moniulotteisiin kysymyksiin, kuten pakolaisleireihin, ympäristön saastumiseen ja huumeongelmaan, vaativat työtä ja vaivaa. Se vaatii kuplan ulkopuolelle katsomista ja jopa sinne kurottautumista.

Hallitusohjelma lupaa hyvää koko maahan

Uudelta hallitukselta arvokas ensiaskel alueiden huomioimisessa on juhannusviikolla julkistetun lisätalousarvion määrärahat. Nyt koko hallitusjoukkueelta edellytetään yhteistyökykyä, sitoutumista ja päättäväisyyttä, jotta hallitusohjelman hyvät päätökset saadaan toteutettua.

Perinteiset arvot pitää palauttaa

Kansainvälistyminen ei tarkoita sitä, että perinteisistä suomalaisista arvoista tai suvivirrestä ja jouluevankeliumista tulisi luopua. Päinvastoin kestävistä ja elämää suojelevista arvoistamme kannattaa kertoa muillekin.

Lapsi on yhteiskunnalle tuottoisa investointi

Maassamme on pitkälti unohdettu, että perhe on yhteiskunnan perusyksikkö ja että lapsen ja nuoren hyvinvointi lähtee hänen kodistaan. Erityisesti lapsen koti on hänen vanhempiensa välisessä suhteessa. Tärkeimmät toimet perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi on kitkeä lapsiperheköyhyyttä ja järjestää konkreettinen kotiapu koko maassa perheiden tueksi.

Emmehän unohda yksin asuvia?

Yksin asuvien määrä näyttää kasvavan vuosittain. On tärkeää selvittää entistä paremmin yksin asuvien toiveita ja tarpeita niin valtakunnallisesti kuin paikallisella tasolla. Millaisia uusia näkemyksiä voisi löytyä esimerkiksi yksin asuvien huomioimiseen sosiaalipalveluissa? Uusille avauksille olisi tarvetta myös asuinalueiden ja rakennusten suunnittelussa.

Haapaveden jalostamoa kannattaa tukea

Suomalainen metsänhoito on maailman terävintä kärkeä. Suomella ei ole yhtäkään syytä hidastaa hyvää ja tervettä kehitystä rajoittamalla metsien hakkuita.Jos puuta ei saa Suomesta, hakkuut tehdään muualla ja huomattavasti epäekologisemmalla tavalla. Puun tuominen ulkomailta tai teollisuuden valuminen muihin maihin ei ole oikea ratkaisu Suomen eikä ilmaston kannalta.