Artikkelit

Kriisin keskellä katse kääntyy maaseutuun

His­to­ri­as­ta voim­me näh­dä, et­tä ih­mi­nen on pait­si hyvä op­pi­maan myös hyvä unoh­ta­maan. Sik­si mei­dän on huo­leh­dit­ta­va, et­tä myös krii­sin jäl­keen muis­te­taan maa­seu­dun ar­vo ja et­tä se myös osoi­te­taan käy­tän­nös­sä.

Korona opettaa

Poikkeusolot vaativat kaikilta kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Siksi on tärkeää, että tuemme toisiamme ja olemme toisillemme armollisia.

Asterix ja Obelix eduskunnassa

On kysyttävä, mihin joudumme, jos annamme myöten perättömille puheille ja mielivallalle. Maailmalta näemme tästä ikäviä esimerkkejä. Oikeusvaltion puolustaminen ja riidan kylvämisen karttaminen on yhteinen tehtävämme.

Uusi vuosi vaatii ratkaisuja

Maam­me ta­lou­den kan­nal­ta tämä vuo­si on rat­kai­se­va. Työl­li­syys­toi­mien val­mis­te­luun ja toi­meen­pa­noon hal­li­tuk­sen on nyt lai­tet­ta­va kaik­ki tar­mon­sa. Hi­hat on­kin jo kää­rit­ty ja työ on käyn­nis­sä.

Kannattaa antaa palautetta

Päätöksenteko tulee toteuttaa harkiten. Yhteiskunnan rakentaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, sillä esimerkiksi perhe- ja koulutuspolitiikan ratkaisujen vaikutukset saattavat näkyä vasta vuosikymmenten kuluttua.