Artikkelit

Kohti alkoholitonta Oulua

Kaikki tietävät, että alkoholi aiheuttaa valtavasti kärsimystä. Alkoholinkäyttö aiheuttaa miljardien kustannukset muun muassa sosiaali- ja terveysmenoina sekä tuotantopanosmenetyksinä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan suuri osa tapaturmista ja sosiaalisista ongelmista liittyy liialliseen alkoholinkäyttöön.

Palvelujen tulee perustua perheiden tarpeisiin

Oulun talousarviosta keskusteltaessa jotkut ovat jälleen väläyttäneet varhaiskasvatusoikeuden laajentamista. On huomioitava, että erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla on jo mahdollisuus kokopäiväiseen päivähoitoon, vaikka toinen vanhemmista olisi pois työ- ja opiskeluelämästä.

Arvot määräävät politiikan suunnan

Kun ihminen tekee päätöksiä henkilökohtaisessa elämässään tai laajemmin esimerkiksi politiikassa, hän toimii sen pohjalta, mitä hän pitää tärkeänä ja tavoiteltavana. Tämän vuoksi yhteiskuntamme suunta ja tulevaisuus määrittyvät sen perusteella, millaiset arvot päättäjillä on.

Valta takaisin valtuustolle

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2017 kaupungin hallintosäännön, joka delegoi päätöksenteon kaupungin palveluverkosta kaupunginhallitukselle. Uuden hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää palveluverkosta ”valtuuston linjausten mukaisesti”.

Ennaltaehkäisevä työ on vetovoimatekijä

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Tuleva sote-uudistus muuttaa kunnan roolia siten, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle. Sen sijaan kunnat vastaavat myös jatkossa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.