Suomen tuleva suunta päätetään huhtikuun eduskuntavaaleissa ja myöhemmin toukokuussa Euroopan parlamentin vaaleissa. Äänestämällä ja osallistumalla vaalityöhön voit vaikuttaa, miten asioita edistetään ja kuka saa äänensä kuuluviin. Pekka Aittakummun osaamiselle ja näkemyksille on nyt käyttöä. Me teemme koko Keskustassa töitä vaalivoiton eteen. Maamme tarvitsee Suomen arvoisia tekoja, niin kotimaassa kuin Euroopassakin.

Mirja Vehkaperä
Europarlamentaarikko, Haukipudas

On tärkeää, että vaaleissa eduskuntaan valitaan vastuuntuntoisia ihmisiä hoitamaan yhteisiä asioita ja päättämään niistä. Vaalipiirissämme yhtenä ehdokkaana on Pekka Aittakumpu. Olen kuunnellut hänen puheitaan, seurannut hänen toimintaansa ja lukenut hänen kirjoituksiaan. Mielestäni hän on yksi hyvä vaihtoehto kansanedustajaksi, ja hänessä on ainesta siihen tehtävään.

Tapani Tölli
Kansanedustaja, Tyrnävä

Pekalla on erinomaiset valmiudet kansanedustajan työhön. Perheenisänä hän on tiukasti kiinni arjessa. Toimittajan työssä hän on tottunut tarkastelemaan yhteiskunnallisia ilmiöitä laajasti. Kaupunginvaltuutettuna hän tietää, miten asioihin vaikutetaan. Pappina hän on ihmisten kohtaamisen ammattilainen. Näistä syistä suosittelen lämpimästi äänestämään Pekkaa eduskuntavaaleissa.

Elisa Savolainen
Muhos

Pekka tuntee perheiden arkea läheltä. Hän on yhteistyökykyinen ihminen ja rauhallinen keskustelija.

Anna-Kaisa Lepistö
Kaupunginvaltuutettu, Oulunsalo

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden puolestapuhujia tarvitaan seuraavaan eduskuntaan. Pekka olisi uskottava vaihtoehto, koska hänellä asiat ovat omakohtaisia, hän elää lapsiperheen arkea tällä hetkellä. Pekka osaa tuoda asiat selkeästi esille, ja hänellä on kykyä omaksua uudet asiat helposti.

Antti Nikula
Aineenopettaja, Kalajoki

Pekka on lapsiperheiden asialla. Meille perheiden hyvinvoinnin tukeminen on tärkein teema näissä vaaleissa.

Teija ja Juha-Pekka Teirikangas
Kempele

Pekka on kasvanut lapsuutensa ja nuoruutensa maaseutukaupungissa Kuusamossa. Seurakuntapastorin työssä Pekka on kohdannut myös erilaisia perheitä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä vauvasta vaariin. Jokaisen ihmisen elämän kunnioittaminen ja ihmisarvon tunnustaminen on Pekalle tärkeää.

Politiikan saralla tarvitaan yhä enemmän ihmisiä, jotka kunnioittavat, arvostavat ja pyrkivät ymmärtämään toisiaan erilaisuudestaan huolimatta. Eduskunnassa edellytetään valtiomiesmäistä käyttäytymistä ja arvokkuutta eduskunnan täysistuntojen puheenvuorojen käyttämisessä. Pekassa on ainesta henkilökohtaisten ominaisuuksien ja elämänkokemuksen myötä kansanedustajan tehtävään.

Timo Hentilä
Metsätalousinsinööri, myyntineuvottelija, eläkeläinen, Oulu

Pekka on perehtynyt rakennusten sisäilmaongelmiin ja homeisiin kirjoittamalla aiheesta jopa romaanin. Kun homeongelmaa ei nykylääketiede tunnista, tulee eduskuntaan saada henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta altistuneiden ihmisten oikeuksista ja huolenpidon puutteista. Kun talon perustus tehdään kunnolla ja taloa huolletaan, se kestää eikä aiheuta sisäilmaongelmia. Pekka korostaa, että näin on yhteisten asioiden hoidossakin: perustus eli arvot pitää olla kunnossa, jolta perustalta tehdään päätöksiä.

Martti Kyllönen
Verotarkastaja, eläkeläinen, Ylivieska

Keskustan arvot ja aatteet nousevat suomalaisesta maaperästä. Ne ovat vieläkin ajankohtaisia. Pekka korostaa, että päätöksiä tulee tehdä ihmisten hyvinvoinnin ja heidän saamansa palvelujen pohjalta. Siksi Pekkaa on helppo äänestää.

Eero Hanhela
Logistiikan lehtori, Oulu

Pekka on verkottuja ja ahkera asiapoliitikko. Tämä tekee hänestä vahvan vaikuttajan.

Risto Salin
Yrittäjä, Haukipudas

Pekka on hyvä kuuntelija, ja hän on aidosti kiinnostunut ihmisestä.

Elias Niemelä
Urkutaiteilija, Kiiminki

Asioiden hoitaminen on Pekalle tärkeää. Hän haluaa auttaa niitä, jotka ovat joutuneet elämässään vaikeuksiin.

Estevão Da Concei’ção
Sähkö-automaatioasentaja, Jääli

Olen oppinut tuntemaan Pekan suoraselkäisenä kaverina. Hän haluaa rehellisesti kantaa vastuuta yhteiskunnallisista asioista.

Tero Pitkälä
Yksityisyrittäjä, Raahe

Sosiaalityöntekijänä näen monenlaisia ihmiskohtaloita ja huono-osaisuutta. On ollut helppo yhtyä Pekan ajatuksiin ja tukea häntä kansanedustajaehdokkuudessa.

Henri Muotka
YTM, sosiaalityöntekijä, tohtoriopiskelija, Oulunsalo

Tulin tuntemaan Pekan reilu vuosikymmen sitten järjestötoiminnan piirissä. Ihailin sitä tapaa, millä Pekka ryhtyi hänelle uskottua avaintehtävää hoitamaan: tarttui ripeästi esille nousseisiin asioihin aktiivisesti ja oma-aloitteisesti niitä eteenpäin vieden. – Samanlainen innovatiivinen ote tuli sittemmin näkyviin lehden toimittajana ja päätoimittajana.

Pekka on myös retorisesti lahjakas. Hänellä on esittämistaidon osalta hyvä valmius saada asiat hoidetuiksi vaativissakin tapauksissa.

Pekka on erittäin empatiakykyinen. Hänellä on kyky olla välitön ja lähestyä ihmistä iästä tai muista ominaisuuksista riippumatta.

Paavo Sippola
Kehitysjohtaja, eläkeläinen, Oulu

Nuortemme häissä on ilo ja tulevaisuus läsnä.

Hienoa ajatella, että eduskunnassa olisi Pekan kaltainen, oikeasti perheitä ymmärtävä edustaja.

Pirjo, Timo ja Eedit Ojala
Kempele

Pekalla on laaja ja vaikuttava arkikokemus perheiden, nuorten, lasten ja eläkeläisten elämästä ja arjesta. Hänellä on vahvat verkostot kaikkiin näihin tärkeisiin sidosryhmiin, joiden tulevaisuuden kestävästä turvaamisesta poliittisessa päätöksenteossa on viime kädessä kyse.

Tapani Turpeinen
Varatuomari, Belgian kunniakonsuli, Kempele

Pekka haluaa olla rakentamassa Suomea kestävien perusarvojen perustalle. Hän kuuntelee ja kuulee, perehtyy ihmisten asioihin, edistää hyvinvointia ja toimii yhteisten arvojemme mukaisesti. Äänestetään Pekka rakentamaan entistä ehompaa Suomea.

Kauko Kaukola
Vaalipäällikkö, Oulu

Olen tutustunut ehdokkaisiin, ja olen huomannut, että Pekalla on arvoja, jotka ovat tärkeitä tämän ajan kansaa edustavalle. Pekka tietää, että jokainen päätös koskettaa aina ihmistä. Hän on rauhallinen ja toista ihmistä arvostava. Minä annan oman ääneni Pekalle. Tee sinäkin samoin.

Kaisa Tölli
Kotiäiti, Nivala

Pekalle on tärkeää perusturvan parantaminen, perheiden tukeminen, inhimillinen vanhustenhoito ja tasa-arvoiset palvelut sekä koko Suomen tasapuolinen kehittäminen. Nämä ovat ihmisten asumisen, palvelujen ja laadun kivijalkaa, joita Pekka korostaa. Siksi Pekka on hyvä valinta.

Sauli Toppila
Eläkeläinen, Siikajoki