Kolumni Kalevassa 17.2.2021

Millainen maa Suomi on nuoren näkökulmasta? Korona-aika on vaikuttanut monin tavoin myös nuorten elämään. Rajoitukset ovat hankaloittaneet arkea ja koulunkäyntiä.

Koronan torjunta on välittänyt niin nuorille kuin kaikille suomalaisille tärkeän viestin: suomalaisiin ja suomalaiseen yhteiskuntaan voi luottaa. Suomi on kansainvälisten vertailujenkin mukaan maailman vakain valtio.

Suomalainen nuori voi katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen. Koronasta huolimatta maamme hallitus on kyennyt tekemään monia päätöksiä, jotka auttavat käymään koulua, opiskelemaan ja löytämään työpaikan.

Tällaisia päätöksiä ovat muun muassa oppivelvollisuusiän nosto, korkeakoulujen aloituspaikkojen lisääminen ja uudet opiskelualat moniin korkeakouluihin. Valtion viesti nuorille on, että jokaiselle pyritään löytämään ammatti ja työpaikka. Jokaista tarvitaan. Jokainen on tärkeä.

Muun ohella huolenpitoa vahvistaa tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Ensi kesänä tulee voimaan myös muutos, jonka myötä alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit tulevat maksuttomiksi.

Tällä viikolla hallitus esitteli tulevaisuudenuskoa vahvistavan perhevapaauudistuksen. Perheen perustamisesta haaveilevalle on hyvä viesti, että äideillä ja isillä on entistä paremmat mahdollisuudet viettää perhevapaata eli yhteistä aikaa lapsen kanssa.

Uudistuksen yhteydessä säilytetään kotihoidontuki ennallaan. Perheille taataan jatkossakin valinnanvapaus lastensa hoitomuodon suhteen. Suomi on hyvä maa perustaa perhe. Lapsi on tervetullut!

Nuorten tulevaisuuden kannalta on hyvä, että hallitus on tehnyt työpaikkojen säilymistä ja syntymistä edistäviä päätöksiä. Viime viikolla kuulimme uutisen Kemiin rakennettavasta biotuotetehtaasta. Se tarkoittaa työtä tuhansille Pohjois-Suomeen. Tällaisia uutisia tarvitsemme lisää. Hallitus voi vaikuttaa siihen vahvistamalla edelleen teollisuuden toimintaedellytyksiä.

Myös se on tärkeää muistaa, että jos Luoja antaa elinpäiä, meistä jokainen on joskus vanhus. Hallitus on monin tavoin parantanut vanhustenhoidon asemaa, ja tätä kehittämistä tulee jatkaa niin hoivakotien kuin kotihoidon ja omaishoidon kohdalla.

Kokonaisuutena Suomi on hyvä maa asua, opiskella, tehdä työtä ja viettää eläkepäiviä. Paljon on kuitenkin vielä parannettavaakin. Jos sinua pyydetään mukaan hoitamaan yhteisiä asioita, kannattaa vakavasti harkita asiaa.

Tulevana keväänä pidetään kuntavaalit, joissa ratkaistaan, miten asiat järjestetään meidän jokaisen kotiseudulla. Jos olet jo äänioikeutettu, käytäthän ääntäsi viisaasti. Pidetään Suomi kunnossa!

Pekka Aittakumpu on keskustan kansanedustaja Oulusta.