Pekka Aittakumpu, kansanedustaja, perheenisä, keskusta
Pekka Aittakumpu, huolenpito
Maamme talous on nyt saatu kestävälle pohjalle, ja on aika parantaa heikoimmassa asemassa olevien tilannetta.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn, jolloin vähennetään kalliiden erityispalveluiden tarvetta. Vammaisten, sairaiden ja vanhusten huolenpito on turvattava.

On muistettava, että perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Lapsiperheet tarvitsevat arjen tukea ja riittävän toimeentulon.
Lue lisää Pekasta
Pekka Aittakumpu, koulutus ja sivistys
Maamme poikkeuksellinen hyvinvointi rakentuu pitkälti laadukkaan koulutuksen varaan. Lapsille ja nuorille täytyy järjestää tasapuoliset koulutusmahdollisuudet asuinpaikasta riippumatta.

Muuttuva työelämä vaatii joustavia opiskelumahdollisuuksia eri elämänvaiheissa.

Sivistysvaltioon kuuluu myös laadukas kirjastolaitos ja vapaa lehdistö sekä tieteen ja taiteen tukeminen.
Lue lisää Pekasta
Pekka Aittakumpu, elinvoima ja yrittäjyys
Elinvoiman kehittämiselle täytyy luoda tasapuoliset edellytykset koko maassa. Paikallista yritystoimintaa tulee tukea kannustamalla yrittäjyyteen ja huolehtimalla ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta.

On tärkeää, että olemme omavaraisia niin ruoan kuin energian suhteen. Metsät ovat kansallinen aarteemme, joita hyödynnämme kestävästi ja vastuullisesti.

Alueita tulee kehittää tasapuolisesti, jotta ihmisillä on mahdollisuus elää ja työskennellä kotiseudullaan.
Lue lisää Pekasta

Tapahtumia

Keskustan kansanedustajat pitivät torstaina 11.6. tupaillan verkossa Facebookin livelähetyksinä. Voit katsoa Pekan lähetyksen jälkikäteen sivulta www.facebook.fi/PekkaAittakumpu

 

Viimeisimmät ja ajankohtaisemmat tiedot korona-viruksesta löydät THL:n sivuilta.

Jos haluat Pekan sähköpostiuutiskirjeen tai joulukorttilistalle, ilmoita osoitteesi pekka.aittakumpu@eduskunta.fi

 

Huom: Pekan puheenvuorot, aloitteet ja kysymykset löydät eduskunnan sivuilta klikkaamalla tästä.

Artikkelit ja blogit

Lähtisitkö rakentamaan kotiseutuasi?

Meil­lä kai­kil­la on oma ko­ti­seu­tum­me, jon­ka hy­vin­voin­ti nä­kyy omas­sa ja lä­heis­tem­me elä­mäs­sä. Mi­ten kul­kee lii­ken­ne, pää­see­kö lää­kä­riin ja mil­lai­set ovat har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det? Olem­me yh­des­sä vah­vem­pia, kun koko maan voi­ma­va­rat ja vah­vuu­det on käy­tös­sä.

Koronakriisi korostaa vakaan politiikan tärkeyttä

Jotta maallamme olisi tulevaisuudessakin valmius selviytyä mahdollisista kriiseistä, meidän tulee niin kansalaisina kuin poliitikkoina vaalia vakautta, toistemme arvostamista ja yhteen hiileen puhaltamista.