Maamme talous on nyt saatu kestävälle pohjalle, ja on aika parantaa heikoimmassa asemassa olevien tilannetta.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa painopistettä tulee siirtää ennaltaehkäisyyn, jolloin vähennetään kalliiden erityispalveluiden tarvetta. Vammaisten, sairaiden ja vanhusten huolenpito on turvattava.

On muistettava, että perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Lapsiperheet tarvitsevat arjen tukea ja riittävän toimeentulon.
Lue lisää Pekasta
Maamme poikkeuksellinen hyvinvointi rakentuu pitkälti laadukkaan koulutuksen varaan. Lapsille ja nuorille täytyy järjestää tasapuoliset koulutusmahdollisuudet asuinpaikasta riippumatta.

Muuttuva työelämä vaatii joustavia opiskelumahdollisuuksia eri elämänvaiheissa.

Sivistysvaltioon kuuluu myös laadukas kirjastolaitos ja vapaa lehdistö sekä tieteen ja taiteen tukeminen.
Lue lisää Pekasta
Elinvoiman kehittämiselle täytyy luoda tasapuoliset edellytykset koko maassa. Paikallista yritystoimintaa tulee tukea kannustamalla yrittäjyyteen ja huolehtimalla ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta.

On tärkeää, että olemme omavaraisia niin ruoan kuin energian suhteen. Metsät ovat kansallinen aarteemme, joita hyödynnämme kestävästi ja vastuullisesti.

Alueita tulee kehittää tasapuolisesti, jotta ihmisillä on mahdollisuus elää ja työskennellä kotiseudullaan.
Lue lisää Pekasta

Kiitos luottamuksesta!

Lämmin kiitos luottamuksesta eduskuntavaaleissa! Olen 17.4. alkaen virkavapaalla seurakuntapastorin työstäni.

 

Työni eduskunnassa alkaa tiistaina 23.4. Nämä verkkosivut päivittyvät lähiaikoina.

 

Pidetään yhteyttä!

Artikkelit ja blogit

Hallitusohjelmassa huolenpito saa ansaitsemansa huomion

Tiedote 3.6.2019   Tänään julkistetussa hallitusohjelmassa on runsaasti tärkeitä ja ajankohtaisia toimia, joilla vahvistetaan huolenpitoa koko maassa. Lapset ja vanhukset […]

Miksi Keskusta lähti halli­tus­neu­vot­te­luihin vaalitappion jälkeen?

Koillissanomat 15.5.2019 Pää­tim­me vii­me vii­kol­la kes­kus­ta-puo­lu­ees­sa vas­ta­ta myön­tä­väs­ti Ant­ti Rin­teen ky­sy­myk­seen hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin läh­te­mi­ses­tä. Hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen ti­lan­net­ta ar­vi­oi­ta­es­sa on kes­keis­tä muis­taa, et­tä […]

Kuvia ja videoita