Mielipidekirjoitus Iijokiseudussa 15.2.2023

Energia ja sen saatavuus on perusasia, joka pitää turvata suomalaisille. Suomen tilanne on tällä hetkellä verrattain hyvä moniin muihin Euroopan maihin verrattuna, sillä energiaomavaraisuutta on vahvistettu vuosien ajan.

Takavuosina keskustalle naureskeltiin ”risupaketeista”, mutta nyt useimmille on tullut selväksi kotimaisen uusiutuvan energian arvo ja merkitys. Suomen tulee jatkaa varautumista ja pyrkiä yhä vahvempaan omavaraisuuteen myös energian osalta.

Metsät ja puu ovat uusiutuva luonnonvara. Suomessa metsähakkuista yli jäävillä sivuvirroilla kuten puiden latvoilla ja oksilla korvataan fossiilista energiaa.

Suomen tulee yhä enemmän irtautua fossiilisesta energiasta ja parantaa kotimaisen bioenergian saatavuutta. Tämä tarkoittaa muun muassa biokaasun käytön lisäämistä.

Turve tulee pitää mukana, sillä se on kotimainen ja hyvin toimitusvarma energian lähde. Hyvä, että turvetta nyt on nostettukin huoltovarmuuspolttoaineeksi.

Ydinvoimalla on vähäpäästöisenä energianlähteenä merkittävä rooli maassamme myös tulevaisuudessa. Suomessa tulee tukea ja kehittää myös uudenlaisten pienydinvoimaloiden rakentamista.

Suomen tulee tehdä töitä EU:ssa sen eteen, että sähkömarkkina saadaan reiluksi ja oikeudenmukaiseksi. Ei ole oikein, jos Suomi laitetaan maksamaan muiden maiden huonoista energiaratkaisuista, kuten maakaasuriippuvuudesta.

Metsäteollisuus on Suomen talouden selkärankaa. Metsät tarjoavat yhä enemmän ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan, kun öljypohjaisia tuotteita korvataan puusta tehdyillä.

Puun jalostusastetta Suomessa tulee nostaa, jotta saamme viennistämme mahdollisimman suuren hyödyn. Puurakentaminen kasvattaa hiilinieluja ja hiilivarastoja.

Suomi on ylivoimaisesti Euroopan metsäisin maa. Suomessa metsät ovat vuosikymmenten ajan kasvaneet enemmän kuin niitä on hakattu. Suomalaista metsäosaamista pitää viedä muualle, eikä Brysselistä tai muualta pidä tuoda haitallisia oppeja maahamme.

Suomalaisten luottamus Euroopan unioniin on horjunut toistuvien epärealististen metsiämme, maatalouttamme ja maankäyttöämme koskevien vaatimusten takia.

EU on Suomelle tärkeä, mutta Suomen hallituksella ja europarlamentaarikoilla on tärkeä ja vastuullinen vaikuttamisen paikka unionissa. Metsiemme kestävä käyttö tulee taata.

Lunastuslaki pitää uudistaa tulevalla vaalikaudella niin, että maanomistajien neuvotteluasema paranee ja korvaukset ovat kaikissa tilanteissa oikeudenmukaiset.

Pekka Aittakumpu
kansanedustaja (kesk.)