Kaleva 2.4.2020, yleisönosastokirjoitus

Viime vuodet ovat olleet niin politiikassa kuin somen palstoilla vastakkainasettelun aikaa. Kriisiaikana turha möyhkääminen on paikoin täysin vaimentunut.

On arvokasta, että eduskunta on ollut koronan torjuntatoimissa hyvin yksituumainen. Yhteisen uhkan edessä paras tulos saadaan siltoja rakentamalla, ei toiselle kuoppia kaivamalla. Tämän yhteishengen toivon säilyvän kriisin jälkeenkin.

Eduskuntakin on sopeutunut uuteen. Ensimmäistä kertaa kansanedustajat voivat tehdä etätyötä ja osallistua eduskuntatyöhön sähköisesti. Äänestäminen ei kuitenkaan onnistu etänä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa olemme kuulleet vain keskeisimpiä asiantuntijoita läsnäolevina. Muutoin kuulemiset toteutetaan videoyhteydellä tai kirjallisesti.

Eduskunnalla on aivan oikein ollut korkeimpana periaatteenaan se, että ihmisen terveydellä ei ole hintaa. Nyt keskitytään tärkeimmän suojelemiseen.

Pahimmillaan kriisin jäljet taloudessa voivat olla 90-luvun lamaa syvemmät, jolla on myös vaikutuksensa ihmisten terveyteen. Nyt tulee tehdä vahvoja toimia yritystoiminnan ja heikoimmassa asemassa olevien tueksi.

Kriisi on jo synnyttänyt uusia ideoita ja tekoja yritystoiminnan, lapsiperheiden, vammaisten ja vanhusten hyväksi. Myös yksittäiset kansalaiset, järjestöt ja kunnat ovat osoittaneet luovuutta ja lähimmäisenrakkautta.

Poikkeusolot vaativat kaikilta kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Siksi on tärkeää, että tuemme toisiamme ja olemme toisillemme armollisia.

Armollisuutta tarvitsevat niin koululaiset kuin vanhemmat, opettajat, työnantajat ja työntekijät. Yhteen hiileen puhaltamalla pärjäämme.

Poikkeusolot eivät kestä ikuisesti. Jälleenrakennuksen koittaessa voimme paremmin tarkastella myös sitä, miten kriisin aikana toimittiin ja tuleeko joissakin asioissa jatkossa toimia toisin. Hyvät opit kannattaa käyttää yhteiseksi hyväksi.

Pekka Aittakumpu

Kansanedustaja, Oulu