Facebook-kirjoitus 1.7.2021

On ristiriitaista, kun jotkut vaativat keskustaa puolueena tai jotain muuta tahoa mainostamaan toista poliittista liikettä.

Kukin aikuinen ihminen voi halutessaan osallistua prideen, mutta on järkevää ja johdonmukaista, ettei keskusta puolueena lähde mukaan. Se on yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden kunnioittamista.

Pridestä on joillekin tullut yhdenvertaisuuden symboli, vaikka siinä on kyse paljon muustakin. Pride on poliittinen liike. Meihin poliitikkoihin pyritään vaikuttamaan, jotta muuttaisimme lainsäädäntöä, mm. translakia. Pridellä on tavoitteita, joita minä ja moni muu suomalainen ei allekirjoita.

Mielestäni on myös epäloogista ja asiatonta väittää, että jos ei ota kantaa priden puolesta, on ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta vastaan. Ei voi olla niin, että yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen edellyttäisi tiettyyn poliittiseen liikkeeseen sitoutumista. Ihmisoikeudet on määritelty kansainvälisissä sopimuksissa, eikä niissä mainita prideä sanallakaan.

Mielestäni myöskään valtion laitosten ja kuntien ei pidä liputtaa ollenkaan prideä tai mitään poliittista aatetta, vaan palvella yhdenvertaisesti kuntalaisia ja pidättäytyä ihmisiä jakavista ja kansalaisia lokeroivista kannanotoista. Se olisi vastuullista ja kestävää toimintaa.

Puolueena keskustan pitää yhdistää, ei erottaa ihmisiä. Korostetaan yhdistäviä asioita ja edistetään kestävien arvojen pohjalta ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa yhdessä!