Tiedote 18.2.2022

 

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu pitää erinomaisena, että hallitus päätti aloittaa ammattidieselin valmistelun. Hän pitää ehdottoman tärkeänä, että ammattidiesel myös saadaan käyttöön nopeasti ja sujuvasti.

 

– Pyörät on pidettävä pyörimässä. Kuljetusala on monin paikoin joutunut kriisiin dieselin rajun hinnannousun takia. Ammattidiesel helpottaa kuljetusyritysten toimintaa. Se voidaan toteuttaa eri tavoin, mutta käytännössä se tarkoittaa, että yrittäjä voi saada alennusta polttoaineveroista.

 

Aittakumpu muistuttaa, että dieselin hinnannousu ei uhkaa vain kuljetusyrittäjien toimintaa, vaan sillä on kielteisiä vaikutuksia laajemminkin suomalaiseen elinkeinoelämään.

 

– Jossakin vaiheessa kohonneet kuljetuskustannukset uhkaavat näkyä kohtuuttomasti myös esimerkiksi ruoan ja muiden tuotteiden hinnassa. Siksi kuljetusyrittäjien tuki on tärkeä myös yksittäisen kuluttajan kannalta.

 

Aittakumpu toteaa, että Suomessa valtaosa kuljetusliikenteestä kulkee kumipyörien päällä ja dieselin voimalla. Pitkien välimatkojen maassa suomalaisyritysten kilpailukyky kilpailijamaihin verrattuna on heikentynyt dieselin kalleuden takia. Kyse on laajasti suomalaisen yrityselämän toimintamahdollisuuksista.

 

– Ammattidieselin käyttöönoton ohella on huolehdittava, että ei tehdä sellaisia päätöksiä, jotka lisäisivät kuljetusalan tai ylipäätään autoilun kustannuksia. On myös huolehdittava, että Itä- ja Pohjois-Suomen kuljetustuki jatkuu ja että sitä kehitetään. Tuella on tärkeä rooli harvaan asuttujen seutujen elinvoimalle.