Tiedote 23.8.2022

Keskustan kansanedustajat Hanna-Leena Mattila, Pekka Aittakumpu ja Mikko Kinnunen ovat esittäneet Venäjä-kompensaatioita Pohjois-Pohjanmaalle nurin menneen Hanhikivi-hankkeen johdosta keskustan eduskuntaryhmän vuotuisessa kesäkokouksessa Porissa.

Kansanedustajat pitävät ensi vuoden budjettiin esitettyä Itä-Suomi -pakettia ymmärrettävä tilanteessa, jossa normaali kanssakäyminen itänaapurin kanssa on päättynyt ja tilanne vaikuttaa itäisten maakuntien talous- ja työllisyystilanteeseen. Esitetyt toimet ovat yrityselämän tukemisesta eri koulutusasteita koskeviin lisäpaikkoihin.

Pohjoispohjalaiset kansanedustajat haluavat muistuttaa, että Venäjän käynnistämän Ukrainan sodan johdosta Pyhäjoen Hanhikivelle rakenteilla olleen ydinvoimalan, Hanhikivi 1:n, rakentaminen peruuntuiHallitus ilmoitti, ettei se myönnä rakentamislupaa ydinvoimalalle tämän hallituskauden aikana. Nyt alueella työskennelleet 400-500 työntekijää ovat jättäneet työmaan.

Hanhikivi 1:n rakentamiseen ehdittiin laittaa rahaa 1,5 miljardia euroa, mikä toi alueelle merkittävästi työtä ja toimeentuloa. Kokonaisuudessaan hankkeen suuruudeksi arvioitiin 7 miljardia euroa. Rakentamisvaiheessa odotettiin työmaalla työskentelevän useita tuhansia ja käyttövaiheessa useita satoja työntekijöitä. 

Kansanedustajat esittävät, että budjettiin huomioidaan Itä-Suomi -pakettia vastaava Hanhikivi-kompensaatiopaketti, jossa erilaisilla yritys- ja koulutustoimilla paikataan kesken jääneen suurhankkeen aiheuttamaa elinvoimavajetta.