Mielipidekirjoitus Koillissanomissa 10.2.2023

Näyttää siltä, että muut kuin keskustan poliitikot lupailevat uusia miljardien raidehankkeita eteläiseen Suomeen samalla, kun nykyisten liikenneväylien korjausvelka on noin kolme miljardia euroa. Uusia junayhteyksiä suunnitellaan Helsingistä kolmeen ilmansuuntaan: Turkuun, Tampereelle ja Kouvolaan.

Valtiovarainministeriö julkaisi äskettäin selvityksen, jonka mukaan näiden miljardihankkeiden kannattavuus on surkea niin taloudellisesti kuin ympäristön kannalta. Hankkeiden ilmastovaikutukset ovat kielteiset ja niiden takaisinmaksuaika on 140–330 vuotta. Edes oma kolmevuotias lapseni ei tulisi näkemään aikaa, jolloin uudet raidehankkeet vaikuttaisivat myönteisesti ilmastoon.

Uudet miljardiratahankkeet tulee laittaa jäihin ja rahat pitää suunnata nykyisten väylien korjaamiseen ja esimerkiksi dieselautoilijoiden tueksi. Keskusta sitoutui uudessa vaaliohjelmassaan dieselin käyttövoimaveron poistamiseen.

Keskustan painopiste on perustienpidossa ja nykyisen rataverkon kunnossa pitämisessä. Liikenne on edellytys sille, että kaikkialla Suomessa elinkeinoelämä menestyy ja ihmiset voivat hoitaa niin arjen asiat kuin työssäkäynnin. Erityisesti alempiasteinen tieverkko tarvitsee kunnostusta läpi Suomen.

On huomioitava myös yksityistiet, jotka ovat tärkeitä kulkuväyliä asukkaille, mökkiläisille, luonnossa liikkujille ja monille elinkeinoille. Koillismaallakin valtaosa tehtaiden ja sahojen tarvitsemasta puusta lähtee liikkeelle yksityisiä metsäautoteitä pitkin.

Yksityisteiden valtion rahoitus tulee pitää korkealla tasolla. Jätin keväällä 2022 toimenpidealoitteen yksityisteiden valtionavustusprosentin nostamisesta. Valtionavustusprosentin nosto toteutettiin vuoden 2023 alusta väliaikaisena muutoksena, ja se tulee säätää pysyväksi.

Polttoaineiden hintoja ei tule valtion toimesta korottaa, vaan pikemminkin alentaa. Jakeluvelvoitteen alentaminen vuosina 2022–23 on hyvä ratkaisu, sillä se laski dieselin ja bensan hintaa. Tätä tulee jatkaa, mikäli öljyn maailmanmarkkinahinnat pitävät bensan ja dieselin hintoja korkealla.

Keskustan ajama kevyemmin verotettu ammattidiesel tulee säätää ammattiliikenteen käyttöön mahdollisimman ripeästi.

Näillä toimilla voimme varmistaa liikenteen toimivuuden koko Suomessa myös tässä tilanteessa, jossa valtion menoja ja tuloja tulee tasapainottaa kriisien jäljiltä.

Pekka Aittakumpu

kansanedustaja (kesk.)