Mielipidekirjoitus Kalevassa 17.3.2023

Pohjois-Suomen asema on merkittävästi muuttunut Venäjän aloittaman Ukrainan sodan ja Suomen Nato-hakemuksen myötä. Tämä on huomioitava vahvasti myös valtakunnallisessa päätöksenteossa.

Maamme on ilman Pohjois-Suomea pelkkien lentoyhteyksien varassa, jos Itämeri jostain syystä menee kiinni. Siksi maayhteyksiä Ruotsiin ja Norjaan pitää parantaa.Pohjois-Suomeen on tulossa historiallisen paljon uusia yritysten investointeja. Valtaosa niistä perustuu metsien kestävään käyttöön. Metsien hyödyntäminen tulee turvata myös Euroopan unionin tasolla.

Koulutuspolitiikassa pitää jatkaa keskustan linjaa, jossa Pohjois-Suomen elinvoiman edellytyksiä varmistetaan koulutusaloja ja -paikkoja lisäämällä. Näin vahvistetaan työvoiman saatavuutta.

Pohjoisen maataloudesta on huolehdittava. Omavaraisuutta pitää vahvistaa. Viljelijä on palkkansa ansainnut. Sen pitää toteutua paremmin tässä hyvässä maassa.

Pohjoista ruokaa ja upeaa luontoamme tullaan ihastelemaan kauempaakin. Liikenneyhteyksien tulee olla kunnossa myös matkailun ja yrityselämän tarpeiden takia.

Kansantaloutemme ja ulkomaan vientimme perustuu suurelta osin kehäkolmosen ulkopuolisiin maakuntiin. Päätöksenteossa tuleekin muistaa, että koko maan asuttuna pitäminen on tärkeää sekä valtion talouden että turvallisuuden näkökulmasta. Asuttu raja on turvallisin raja.

Pohjois-Suomen muuttunut asema ja pohjoisen kasvun ohjelma tulee kirjata selkeästi ja tavoitteellisesti seuraavan hallituksen ohjelmaan. Se on kansanedustajana tärkein aluepoliittinen tavoitteeni. Keskustan eduskuntavaaliohjelmasta asia jo löytyykin, mutta ei muiden puolueiden vaaliohjelmista.

Pohjoisen ihmisen kannattaa varmistaa alueemme kehittäminen äänestämällä alueiden puoluetta, keskustaa.

Pekka Aittakumpu

kansanedustaja

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Oulu