Mielipidekirjoitus Pudasjärveläinen lehdessä 29.3.2023
Koillismaan ja koko isänmaamme kannalta on ratkaisevaa, millaisten arvojen pohjalta yhteisiä asioita hoidetaan. Arvot luovat pohjan kaikelle päätöksenteolle. Siniristilippumme viestittää kestävistä perusarvoista, jotka luovat yhteiskuntaan vakautta, jatkuvuutta ja turvallisuutta.
 
Aineellisen hyvinvoinnin kasvusta huolimatta henkinen pahoinvointi maassamme on lisääntynyt. Monien ongelmien voidaan nähdä johtuvan perinteisen, kristillisen arvopohjan murenemisesta. Kulttuurissamme on saanut liian korkean aseman viihde, rahan ja ulkoisen näyttävyyden tavoittelu ja yksilöllisyyden korostaminen. Liian usein lähimmäinen ja lähiyhteisö unohtuu.
 
Maassamme perheet hajoavat, biologinen sukupuolikäsitys hämärretään ja lapsen arvoa väheksytään. Hyvä esimerkki on translaki, jonka mukaan mies voi olla nainen ja nainen voi olla mies ja jota jotkut ajavat jo alaikäisillekin. Iltalehden vaalikoneessa on kysymys, jossa kysytään mielipidettä väittämään ”sukupuolia on enemmän kuin kaksi”. Vastasin, että olen täysin eri mieltä.
 
Kysymyksellä ilmeisesti testataan sitä, luottaako ehdokas faktoihin ja tieteeseen vai pride-ideologiaan. On haitallista, jos ideologiat ohittavat faktat. Silloin luodaan esimerkiksi uuden translain kaltaisia järjettömiä lakeja. Vielä haitallisempaa on, mikäli lasten ja nuorten kehitystä ja kasvurauhaa häiritään tällaisilla ideologioilla.
 
Biologinen fakta on, että sukupuolia on vain kaksi. Sukupuoli-identiteettejä ihmisellä voi olla erilaisia. Niin sanottu intersukupuolisuus, joka on äärimmäisen harvinainen, ei ole sukupuoli.
 
Perinteiset arvot tarvitsevat kunnianpalautuksen niin puheiden kuin tekojen tasolla. Tarvitsemme enemmän yhteisöllisyyttä ja vastuuta sekä itsestä että lähimmäisestä.
 
Ilmastonmuutoskeskustelussa tulee korostaa perinteistä käsitystä siitä, että ihmisen tehtävänä on viljellä ja varjella luomakuntaa. Maan satoon on lupa luottaa. Lapsille ja nuorille on luotava toivon näköaloja. Suomi on lukemattomien ratkaisujen maa.
 
Mediassa pääsevät nykyään esille etupäässä erilaiset ääripäät ja mahdollisimman jyrkät mielipiteet. Keskustalainen keskitien politiikka ei tässä ajassa tahdo saada näkyvyyttä. Esimerkiksi maahanmuuttokeskustelussa ääripäät oikealta ja vasemmalta ovat esillä.
 
Perinteisten arvojen perustalta katsottuna asia on selvä: hädänalaista on autettava, mutta rikoksia ei hyväksytä. Työkykyisen ja työikäisen ihmisen on hyvä tehdä työtä. Työ on hyväksi niin ihmiselle kuin yhteiskunnalle.
 
Kansainvälistyminen ei tarkoita sitä, että perinteisistä arvoista tai suvivirrestä ja jouluevankeliumista tulisi luopua. Päinvastoin kestävistä ja elämää suojelevista arvoistamme ja perinteistämme kannattaa kertoa muillekin. Oman uskonnon opetus kouluissa tulee säilyttää.
 
Ekonomisti Sixten Korkman totesi kolumnissaan Helsingin Sanomissa 6.9.2022: ”Kristinusko juurrutti ihmisoikeudet koko läntiseen maailmaan ja on tältä kannalta ollut tärkeämpi kuin Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus tai Ranskan vallankumouksen ihmisoikeusjulistus.”
 
Isänmaamme tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa, millaiselta arvopohjalta toimivan eduskunnan kansa vaaleissa valitsee.
 
Pekka Aittakumpu
 
Kansanedustaja, kansanedustajaehdokas (kesk.)