Vieraskolumni, Forum24, 19.10.2017

Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Tuleva sote-uudistus muuttaa kunnan roolia siten, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle. Sen sijaan kunnat vastaavat myös jatkossa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa yhtenä lähtökohtana on ennaltaehkäisevä työ. Tämä on näkynyt uudella valtuustokaudella siten, että esimerkiksi lapsiperheiden ja vanhusväestön palveluista puhuttaessa ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys on ollut varsin hyvin esillä.

Ikääntyneen väestön osalta ennaltaehkäisevä työ tarkoittaa muun muassa kotona asumisen tukemista ja lapsiperheiden kohdalla perhetyön ja kotipalvelun tarjoamista. Ennaltaehkäisy vähentää esimerkiksi lastensuojelun ja sairaanhoidon menoja sekä edistää kaikenikäisten kaupunkilaisten elämänlaatua.

Ennaltaehkäisevä työ on tulevaisuudessa yhä välttämättömämpää muun muassa kasvavan vanhusväestön takia. Tärkeää on muistaa myös Oulun kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen huomio siitä, että valtaosa lapsiperheistä voi hyvin, mutta huono-osaisuus kasautuu osalle perheistä. Perheiden tukemisessa erityisen tärkeää on, että avun tarpeessa oleville on tarjolla apua matalalla kynnyksellä.

Lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta on Oulussa syytä edelleen parantaa ja myös tiedottaa asiasta aktiivisesti. Sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheellä on oikeus saada kotiapua sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Palvelun tarjoamisen pitäisi tapahtua sujuvasti ja joustavasti, jotta se olisi todellinen mahdollisuus ja voisi ehkäistä ongelmien kärjistymistä ja pitkittymistä.

Oulu on ilmoittanut tavoittelevansa Suomen vetovoimaisimman kaupungin titteliä vuoteen 2025 mennessä. Työ-, opiskelu- ja vapaa-ajan mahdollisuuksien ohella yhtenä merkittävänä vaikuttajana on se, millainen mielikuva kaupungista on asukkaiden hyvinvoinnin tukijana. Huolehdimmeko toisistamme ja erityisesti heikoimmassa asemassa olevista?