Kolumni, Forum24 13.12.2018

Kaikki tietävät, että alkoholi aiheuttaa valtavasti kärsimystä. Muutama otsikko lähipäiviltä muistuttaa siitä:

”80 prosenttia suomalaisista tapoista ja murhista tehdään humalassa”

”Lastensuojeluilmoitusten määrässä raju kasvu Oulussa, yleisin syy vanhempien päihteiden käyttö”

Alkoholinkäyttö aiheuttaa miljardien kustannukset muun muassa sosiaali- ja terveysmenoina sekä tuotantopanosmenetyksinä. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan suuri osa tapaturmista ja sosiaalisista ongelmista liittyy liialliseen alkoholinkäyttöön.

On hämmästyttävää, että maamme alkoholipolitiikka on ollut enemmän käyttöä lisäävää kuin sitä vähentävää, vaikka haitat ovat yleisesti tiedossa ja kaikkien nähtävillä.

Alkoholinkäytön reilu väheneminen näkyisi satojen tuhansien ihmisten turvallisuuden kohenemisena, lastensuojelu- ja sairaanhoitokulujen pienenemisenä sekä työn tuottavuuden ja yleisen onnellisuuden lisääntymisenä.

Jos jostakin kannattaa leikata, niin alkoholinkäytöstä. Tässä olisi niin sanottua helppoa rahaa tarjolla, jos todella haluamme hillitä alkoholinkäyttöä. Rahaa säästyisi ja ihmiset voisivat paremmin. Miksipä ei?

Perimmäinen syy maamme valtavan suureen alkoholiongelmaan on se, että alkoholinkäytön ihannointi on hyvin syvällä kulttuurissamme. THL:n tutkija määritteli väitöskirjassaan Suomen ”märäksi yhteiskunnaksi”.

Tupakointia on onnistuttu yhteiskunnassamme kitkemään tuntuvasti. Lainsäädännöllä ja muilla toimilla tupakoinnista on tehty jo mielikuvien tasolla haitallista toimintaa. Samaan suuntaan tulisi edetä myös alkoholin osalta. Aluksi alkoholi tulisi kätkeä myymälöissä suljettuihin kaappeihin ja alkoholijuomien etiketteihin kiinnittää havahduttavia kuvia alkoholinkäytön haitoista.

Oulu on ollut jo vuosia savuton kaupunki. Nyt Oulun tulisi pyrkiä kohti alkoholitonta kaupunkia. Tämä tarkoittaisi muun muassa sitä, että kaupungin tilaisuuksissa ei tarjottaisi alkoholia. Tällainen suunta näkyisi tulevaisuudessa kaupunkilaisten hyvinvoinnin paranemisena ja vahvistaisi Oulun imagoa lapsiystävällisenä kuntana. Esimerkin voima on suuri.

On välttämätöntä, että puheet lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä eivät jää vain kauniiksi puheiksi.

Pekka Aittakumpu

Kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Hyvinvointilautakunnan jäsen

Yksilöasiainjaoston pj.