Kaleva 20.6.2019

On hyvä, että Rinteen hallituksen ohjelma on herättänyt keskustelua, sillä se ohjaa seuraavat neljä vuotta maamme suuntaa.

Esimerkiksi lapsi- ja perhejärjestöt, yrittäjät ja vammaisten parissa työskentelevät ovat kiitelleet hallitusohjelman hyviä linjauksia. Ohjelmassa onkin runsaasti hyvää eri väestöryhmille, muun muassa lapsille ja nuorille sekä opiskelijoille ja eläkeläisille.

Ohjelmaan kirjattujen asioiden ohella kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, mitä ohjelmassa ei sanota. Esimerkiksi yrittäjien ja yritysten verotusta kiristetä.

Hallitusohjelma korostaa keskustan vaatimusten vuoksi kohta kohdalta, että niin koulutukseen, tiestöön kuin valtion virkoihin tehtävissä muutoksissa tee huomioida tasapuolisesti koko maa. Alueiden näkökulmasta ohjelma onkin erinomainen.

Kynnyskysymystensä mukaisesti keskusta piti hallitusneuvotteluissa huolen myös siitä, että kotihoidontukea ei heikennetä vastoin muiden puolueiden linjauksia ja että maatalouden kannattavuutta lisätään monilla täsmätoimilla.

Liikenteen perustienpitoon saatiin vuositasolla 300 miljoonan euron tasokorotus ja yksityisteihinkin on nyt 20 miljoonaa euroa jokaiselle vuodelle.

Polttoaineveron nosto ei ole mieluinen asia, mutta se on käytännössä jouduttu tekemään jokaisella vaalikaudella. Nyt sovittu korotus on pitkästä aikaa sellainen, että korotus on alle ansiotasoindeksin, eli vero nousee suhteessa vähemmän kuin ansioiden arvioidaan nousevan.

On totta, että hallitusohjelmaan kirjatut parannukset maatalouteen, tiestöön, koulutukseen, sosiaaliturvaan ja hoivapalveluihin edellyttävät suotuisaa työllisyyden kasvua.

Työllisyyttä lisääviä toimia on ohjelmassa: esimerkiksi yrittäjien kynnystä palkata ensimmäinen uusi työntekijä helpotetaan, nuorille taataan työpaikka tai muu tehtävä, osatyökykyisiä autetaan töihin ja työllisyyspalveluita kehitetään.

Nyt koko hallitusjoukkueelta edellytetään yhteistyökykyä, sitoutumista ja päättäväisyyttä, jotta hyvät päätökset saadaan toteutettua. Ilman verotulojen kasvua kaikkea hyvää ei voida toteuttaa.

Uudelta hallitukselta arvokas ensiaskel alueiden huomioimisessa on juhannusviikolla julkistetun lisätalousarvion määrärahat. Rahaa suunnataan muiden muassa Oulun syväsataman loppuun rakentamiseen, Oulun ratapihan peruskorjaukseen ja turvalaitteiden asentamiseen sekä Ylivieska-Iisalmi-radan sähköistykseen. Nämä tuovat osaltaan elinvoimaa alueelle ja koko Pohjois-Suomeen.

Pekka Aittakumpu

Kansanedustaja (kesk.)