Kaleva, yleisönosastokirjoitus 19.9.2019

Punamultahallituksen tiistaina julkistama budjettiesitys luonnollisesti herättää vilkasta keskustelua. Vastoin joidenkin ennakkokäsityksiä budjetti osoitti, että viisi erilaista hallituspuoluetta pystyvät yhteistyöhön ja todella vaikuttaviin päätöksiin.

Budjetti tuo esille sen, minkä itse huomasin jo hallitusneuvotteluissa ja mikä toki tuli näkyviin jo hallitusohjelmassa. Erilaisista lähtökohdista huolimatta hallitusviisikkoa yh­dis­tää pää­mää­rä maasta, jos­sa asuinseudusta riippumatta jokaisella on mahdollisuus opiskella ja tehdä työtä ja jossa kaikista pidetään huolta. Luomakuntaa viljellään ja varjellaan.

Hallitus esittää budjetissa erittäin merkittäviä parannuksia esimerkiksi koulutukseen, maatalouteen ja huolenpitoon. Näiden kohennusten edellytyksenä on viime vaalikaudella toteutettu julkisen talouden tasapainottaminen ja se, että hallituksen asettama työllisyystavoite 60 000 uudesta työpaikasta toteutuu.

Budjettiriihessä sovittiin jo 25 keinosta, joilla työllisyyttä lähdetään nostamaan. Lisääkin toimia tarvitaan, jotta tavoite täyttyy. Erityisen myönteisenä pidän sitä, että hallitus kannustaa viime kauden tapaan yrittäjyyteen.

Huolenpidon osalta hallitus jatkaa viime kaudella aloitettua vähävaraisten lapsiperheiden ja eläkeläisten toimeentulon parantamista. Vuonna 2018 käyttöön otettua opintotuen huoltajakorotusta nostetaan nyt 25 eurolla kuukaudessa. Lapsilisään tulee korotuksia yksinhuoltajille sekä monilapsisille perheille neljännestä lapsesta alkaen.

Takuueläkettä nostettiin viime vaalikaudella useampaan kertaan, ja nyt korotetaan sekä takuueläkettä että pienimpiä kansaneläkkeitä. Punamultahallitus myös jatkaa viime kaudella toteutettua vähimmäistasoisten sairauspäivärahojen ja vanhempainrahojen korottamista. Viime kaudella niitä nostettiin 100 eurolla kuukaudessa; nyt korotus tulee olemaan 25 euroa kuukaudessa.

Työllisyydelle hyvä toimi on, että hallitus investoi ensi vuonna merkittävästi osaamiseen ja koulutukseen kaikille kouluasteille ulottuvalla 256 miljoonan euron kokonaisuudella. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen korotukset toteutetaan täysimääräisinä heti vuonna 2020. Erityisesti pohjoisen kansanedustajien yhteinen tehtävä on tehdä työtä sen eteen, että Oulun yliopiston perusrahoitukseen syntynyt vaje korjataan mahdollisimman pian.

Budjetissa on merkittäviä kädenojennuksia opiskelijoille, kun indeksikorotukset palautetaan opintorahaan ja kun ne otetaan käyttöön myös edellisen hallituksen päättämissä huoltajakorotuksessa ja oppimateriaalilisässä. Budjetin kokonaisuudessa huomionarvoista on myös se, että veronalennukset kohdistetaan pieni- ja keskituloisille.

On selvää, että yhteiskuntamme turvaverkkoihin ja esimerkiksi liikenneväyliin jää vielä paljon parannettavaa. Kaikkiaan tuore budjetti kuitenkin lujittaa luottamusta siihen, että maallamme on hallitus, joka haluaa ja kykenee vahvistamaan huolenpitoa ja parantamaan elämisen edellytyksiä koko maassa.

Pekka Aittakumpu

Kansanedustaja (kesk.)

Oulu