Kolumni, Rantapohja 24.10.2019

Maassamme on viime aikoina keskusteltu huolenpidosta. On erinomaista, että maamme hallitus on päättänyt parantaa niin vammaisten asemaa kuin vanhustenhoitoa.

Myös lapsiperheiden hyvinvointia tuetaan. Merkittävänä pidän muun muassa sitä, että hallitus on sitoutunut vahvistamaan lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta.

Lapsiperheiden kotipalvelu toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan parhaimmillaan tehokkaana lastensuojelun ennaltaehkäisevänä muotona. Kotipalvelua tulisikin tarjota perheille jo siinä vaiheessa, kun erityisiä ongelmia ei ole vielä syntynyt.

Kyselyissä lapsiperheet ovat toivoneet konkreettista apua arkeensa. Esimerkiksi äidin tai isän sairastuessa tai muussa haastavassa tilanteessa avun saanti saattaa olla huomattavan vaikeaa, hidasta ja byrokraattista.

Sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheellä kuitenkin on oikeus saada kunnalta kotipalvelua ”sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella”. Kotipalvelu voi olla esimerkiksi lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien suorittamista.

Oulun kaupungin hyvinvointilautakunta päätti keväällä 2018 kokeilusta, jossa lapsiperheet, jotka täyttävät edellä mainitut sosiaalihuoltolain kriteerit, ovat oikeutettuja saamaan kotipalvelua maksuttomana kaksi viikkoa vuoden aikana.

Merkittävä oli myös lautakunnan linjaus, että palvelun tarpeen arvioinnissa tulee erityisesti ottaa huomioon perheen oma kokemus kotipalvelun tarpeestaan. On tärkeää tarjota apu nopeasti ja ilman turhaa byrokratiaa. Perheen tilanteen tarkemman kartoittamisen voi tarvittaessa tehdä rauhassa sen jälkeen.

Oulun kotipalvelukokeilu jatkuu tämän vuoden loppuun saakka. On huomattava, että perheillä on muutoinkin kriteerien täyttyessä – esimerkiksi synnytyksen tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella – oikeus saada kotipalvelua. Sitä voi pyytää neuvolasta tai sosiaalityöntekijältä.

Miten Oulun kokeilu on onnistunut? Siitä on luvattu raportoida kuluvan vuoden aikana. Pidän erittäin tärkeänä, että lapsiperheiden kotipalvelun saatavuutta kehitetään ja parannetaan edelleen niin kunta- kuin valtiotasolla. Palvelun saamisen kynnyksen tulee olla matala.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on kaikkien etu.

Pekka Aittakumpu

Kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja (kesk.)