Kannanotto tiedotusvälineille 9.11.2019

Keskustan kansanedustajat Pekka Aittakumpu ja Mikko Kinnunen:

Sanan- ja uskonnonvapaus on turvattava – myös perinteisiä kristillisiä näkemyksiä voitava pitää esillä

Keskustan teologikansanedustajat, pastorit Pekka Aittakumpu ja Mikko Kinnunen edellyttävät sananvapauden ja uskonnonvapauden turvaamista Suomessa.

– Perustuslakimme takaa jokaiselle sananvapauden ja uskonnonvapauden. Nämä ovat perusvapauksia, joiden toteutumisesta ei ole varaa tinkiä.

Kansanedustajat toivovat rakentavaa ja toisia ihmisiä arvostavaa keskustelua niin eduskuntaan kuin sosiaaliseen mediaan ja kaikkialle, missä keskustelua käydään.

– On valitettavaa, jos emme kykene keskustelemaan sivistyneesti. Siitä huolimatta sananvapauteen kuuluu se, että meidän on kohdattava sellaisetkin mielipiteet ja kannanotot, joita ei ole osattu esittää rakentavasti. Keskustelun tukahduttaminen ei ole kenellekään hyväksi.

– Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan. Kun itse puhumme rakentavasti ja kunnioittavasti, toisetkin puhuvat meille niin. Tarkoituksellinen vastakkainasettelu ja väärin ymmärtäminen eivät vie asioita eteenpäin.

Aittakumpu ja Kinnunen painottavat sitä, että yhteiskunnassamme tulee olla tilaa erilaisille mielipiteille.

– Vapaassa sivistysvaltiossa tulee olla oikeus myös jatkossa esittää erilaisia mielipiteitä. Ei voi olla niin, että joistakin aiheista vain yhdenlaiset mielipiteet olisivat sallittuja. Aito suvaitsevaisuus ei ole valikoivaa. Kunnioitetaan toisen oikeutta mielipiteeseensä.

Kansanedustajat painottavat, että julkinen ja kriittinenkin keskustelu on terveen ja avoimen yhteiskunnan merkki. Siksi sananvapauden kaventamisesta ei seuraisi mitään hyvää.

– Vapaata keskustelua tarvitaan siihen, että ihmisillä on mahdollisuus punnita erilaisten näkemysten perusteita. Erilaisten näkökulmien kuunteleminen rikastuttaa päätöksentekoa ja laajentaa ymmärrystä.

Kansanedustajat toteavat, että myös erilaisia uskonnolliseen vakaumukseen perustuvia mielipiteitä pitää olla oikeus esittää.

– Yhteiskunta ei voi koskaan olla täysin arvoneutraali, vaan jokainen perustaa näkemyksensä johonkin. Sekä yksityisen ihmisen että yhteiskunnan toiminta perustuu aina joihinkin arvoihin.

Aittakummun ja Kinnusen mukaan uskonnonvapauteen tulee jatkossakin kuulua vapaus pitää julkisesti esillä Raamattua ja perinteisiä kristillisiä näkemyksiä.

– Suomalaiseen kulttuuriin kuuluvat myös juhlapyhien viettoon liittyvät jumalanpalvelukset ja esimerkiksi koulujen joulukirkot. Niistä on toki tarpeen tiedottaa etukäteen ja niihin osallistuminen on kaikille vapaaehtoista.

Lisätietoja: kansanedustajat Pekka Aittakumpu, puhelin 040 670 6032 ja Mikko Kinnunen, puhelin 050 514 3884