Rantapohja, kolumni 23.1.2020

Suomalainen yhteiskunta on todettu monissa mittauksissa ja arvioinneissa maailman parhaaksi. Meillä on runsaasti kiitoksen aiheita vanhemmille sukupolville siitä, että he rakensivat yhteiskunnan, jollaisesta eri puolilla maailmaa vain haaveillaan.

Toki meillä on parannettavaakin. Maanteillä on kuoppia. Yksinäisyys on ongelma. Alkoholi ja muut päihteet aiheuttavat kärsimystä. Moni on ilman työtä. Hoitoalalle tarvitaan lisää työntekijöitä.

Maailman muuttuessa yhteiskuntaa pitää kehittää ja viedä eteenpäin. Samalla joudumme pohtimaan, miten rahoitamme kaiken tarvittavan.

Yhteiskuntamme talouden pohjaa haastaa tällä hetkellä erityisesti se, että maahamme syntyy historiallisen vähän lapsia.

Jokainen lapsi on arvokas ja ainutlaatuinen, mutta myös yhteiskunnalle taloudellisesti erittäin tärkeä. Lapset ovat tulevaisuuden työntekijöitä ja veronmaksajia.

Nyt kyselemme, kuka tekee työt ja rahoittaa palvelumme tulevaisuudessa. Meidän tulee luoda maastamme ja kotiseudustamme entistäkin lapsi- ja perheystävällisempää.

Taloustilanne on asettanut päättäjät vakavan paikan eteen niin valtakunnan tasolla kuin kunnissa. Ensi maanantaina käsittelemme Oulun kaupunginvaltuuston seminaarissa konsulttitoimiston raporttia, jonka tilasimme, jotta saisimme tarkemman ja kattavamman kuvan kaupunkimme haasteista ja mahdollisuuksista.

Raportti sisältää 120 säästöesitystä, joista osa mahdollisesti voisi auttaa Oulua selviämään talouden tasapainottamisessa. Luvassa on runsaasti keskustelua näistä ja muista mahdollisista ratkaisuista.

Kuntalaisten kannattaa ottaa kantaa ja antaa palautetta kaupungin päättäjille. Raportti on luettavissa kaupungin internetsivuilla ouka.fi.

Päätöksenteko tulee toteuttaa harkiten. Yhteiskunnan rakentaminen vaatii pitkäjänteisyyttä, sillä esimerkiksi perhe- ja koulutuspolitiikan ratkaisujen vaikutukset saattavat näkyä vasta vuosikymmenten kuluttua. Gallupien ja sometykkäysten sijaan tulee katsoa pitkälle tulevaisuuteen.

Haasteista huolimatta maamme ja kotikaupunkimme tulevaisuus näyttävät valoisilta. Olemme selviytyneet tähän asti, ja selviydymme myös tulevaisuudessa, kun avoimesti ja rehellisesti haemme yhteistä hyvää.

Tähän kuuluu myös se, että vaalimme ja kunnioitamme demokraattista päätöksentekojärjestelmäämme. Päätökset tehdään kansan valitsemissa päätöksentekoelimissä yhteisen keskustelun, neuvottelujen ja kompromissien kautta.