Kaleva, yleisönosastokirjoitus 17.7.2020

Suomi on tähän mennessä selviytynyt hyvin koronasta. On hyvä tietää, että hallitus arvioi kahden viikon välein tilannetta ja tekee tarvittaessa uusia linjauksia.

Hallitus on tehnyt kevään ja kesän aikana monia tärkeitä päätöksiä, joiden tarkoitus on ennaltaehkäistä ja vähentää koronan aiheuttamia vaurioita. Niin yrityksille kuin lapsiperheille ja ikäihmisille on valmisteltu erilaisia tukimuotoja.

Koronasta huolimatta hallitus on saanut päätökseen myös muita, jo pitempään vireillä olleita asioita.

Pohjois-Suomen kannalta on erinomaista, että rahoitusta saatiin niin Vaalan uudelle vankilalle kuin Haapaveden biojalostamolle sekä Oulun Oritkarin sataman kolmioraiteelle. Jo yksin nämä päätökset merkitsevät satoja työpaikkoja pohjoiseen.

Erittäin merkittävää on hallituksen päätös antaa korkeakouluille rahoitusta aloituspaikkojen lisäämiseksi ensi syksyksi ja ensi vuodelle.

Aloituspaikkoja lisätään niin Ouluun, Ylivieskaan ja Kajaaniin kuin ympäri Suomen. Tämä auttaa nuoria kiinni opintoihin ja helpottaa osaavan työvoiman saamista.

Alueiden elinvoimaa vahvistavat myös hallituksen kesäkuussa julkistamat jatkuvan oppimisen määrärahat. Työllisyyden vauhdittamiseksi hallitus rahoittaa muun muassa Raahen koulutuskuntayhtymää ja Oulun yliopistoa sekä Kajaanin ammattikorkeakoulua, joka kehittää jatkuvaa oppimista Kainuussa ja Koillismaalla.

Keskustan kynnyskysymys hallitukseen osallistumiselle oli, että päätösten täytyy tukea alueiden elinvoimaa ja voimavaroja sekä tukea koko Suomen yhteyksiä ja hyvinvointia. Niin Pohjois-Suomessa kuin muualla maassamme voidaankin olla tyytyväisiä siihen, että hallitus on ottanut päätöksenteossaan huomioon koko maan tarpeet.

Ennen eduskunnan kesän istuntotaukoa viimeinen päätettävä asia täysistunnossa oli tärkeä vanhustenhoidon 0,7 henkilöstömitoitus.

Hoitajia ei saada sormia napsauttamalla, ja siksi mitoitus tulee voimaan portaittain. Hallitus on sitoutunut myös koulutuspaikkojen lisäämiseen, jotta hoitajia riittää niin palvelutaloihin kuin kotihoitoon. Myös omaishoitoa kehitetään.

Kesäkuussa hallitus päätti teettää väestöpoliittisen selvityksen, jossa tutkitaan erityisesti 2010-luvulla tapahtuneen syntyvyyden romahduksen syitä ja pyritään antamaan politiikkasuosituksia kestävän väestökehityksen turvaamiseksi.

Suomessa ei ole tehty kattavaa väestöpoliittista selvitystä yli vuosikymmeneen. Nyt tehdään. Tarvitsemme maan, jossa lapsen vastaanottamista ja äidin ja isän tehtävää arvostetaan. Tarvitsemme perheiden hyvinvoinnin vahvistamista ja lapsiystävällisen tulevaisuuden.

Hallituksen ihmisläheinen politiikka vahvistaa huolenpitoa kaikkein heikoimmassa asemassa olevista.

Jotta valtiolla ja kunnilla olisi jatkossakin varaa järjestää palvelut, hallituksen on tärkeää saada syksyllä päätökset vaikuttavista työllisyystoimista.

Edelleen on totta se, että vahva julkinen talous on köyhän paras ystävä. Näin voimme pitää huolta jokaisesta ja huolehtia koko maan elinvoimasta.

Pekka Aittakumpu

kansanedustaja (kesk.)

Oulu