Tiedote medialle 1.6.2021

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakummulta kirjallinen kysymys: Kotiäidit ja koti-isät mukaan työllisyysasteeseen?

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu esittää, että hallitus selvittää, voitaisiinko kotonaan lapsiaan hoitavat vanhemmat katsoa työllisiksi ja laskea mukaan työllisyysasteeseen.

– Eri maissa lasketaan työllisiä hieman eri tavoin. Ruotsissa lasketaan työllisiksi vanhemmat, jotka ovat vanhempainvapailla, mutta Suomessa heitä ei ole laskettu työllisiksi vuoden 2008 jälkeen, Aittakumpu sanoo.

Hänen mukaansa kotiäitien ja -isien työn arvon ja merkityksen tunnustaminen vahvistaisi maamme lapsi- ja perheystävällisyyttä ja olisi myös kansantaloudellisesti järkevää.

– Vanhempainvapaalla tai kotihoidontuella olevien kotiäitien ja koti-isien kohdalla tilanne on ristiriitainen: Omia lapsia hoitaessa vanhemman ei katsota olevan työssä. Sen sijaan, jos hän vaihtaa hoidettavia lapsia naapurinsa kanssa, joka myös on hoitanut kotonaan omia lapsiaan, heidät molemmat voidaan katsoa työllisiksi.

Aittakumpu jätti tänään hallitukselle asiasta kirjallisen kysymyksen. Hän muistuttaa, että perheen perustaminen, lapsen vastaanottaminen ja lapsen hoitaminen ovat kansantaloudellisesti erittäin kestäviä ja kannattavia asioita.

– Kun yhteiskunta sijoittaa lapsen kasvatukseen ja koulutukseen, lapsi puolestaan vartuttuaan ja työelämään siirryttyään tuottaa 35 työvuoden aikana jopa yli kaksikymmenkertaisesti bruttokansantuotteena ja verotuloina. Kansantaloudellinen kannattavuus nousee perheen lapsiluvun kasvaessa.

Aittakumpu korostaa, että kotonaan lastaan hoitavien laskeminen työllisyysasteeseen ei tarkoittaisi sitä, että työllisyystoimien tarve vähenisi.

– Päinvastoin työllisyyden nosto ja vaikuttavat työllisyystoimet ovat väestön ikääntyessä yhä välttämättömämpiä. Samoin on kehitettävä lapsen kotihoitojakson jälkeistä työelämään siirtymistä, mutta sen on tapahduttava perheen ehdoilla. Tässä työllisyyspalveluiden siirtyminen kunnille voi olla ratkaisevassa asemassa.