Tiedote 4.10.2021

Medialle

 

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu esittää toimenpidealoitteessaan, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin Lapsen oikeuksien sopimuksen käännösvirheen korjaamiseksi.

 

– Sopimuksen suomenkielisessä käännöksessä on vakava käännösvirhe. Alkuperäisen englanninkielisen sopimuksen johdannossa todetaan, että lapselle kuuluu lain suoja ennen ja jälkeen syntymän. Suomenkieliseen käännökseen tämä ”lain suoja” on käännetty ”asianmukaiseksi hoidoksi”.

 

Aittakumpu sanoo, että käännösvirheen vuoksi sopimuksen sisältö esitetään suomenkielisessä käännöksessä ratkaisevasti suppeammalla tavalla.

 

– ”Lain suoja” on merkitykseltään toinen ja lapsen oikeuksien kannalta olennaisesti kattavampi ja laajempi kuin ”asianmukainen hoito”. Perustuslakimme mukaan lain suojaan sisältyvät kaikki perusoikeudet, kuten oikeus elämään ja huolenpitoon sekä yhdenvertaisuus lain edessä ja henkilökohtainen koskemattomuus.

Suomi on ratifioinut vuonna 1991 YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen, joka on kaikkia alle 18-vuotiaita koskeva ihmisoikeusopimus. Sopimuksen alkuperäiset ja todistusvoimaiset kappaleet on kirjoitettu YK:n virallisilla kielillä: englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, arabiaksi, kiinaksi ja venäjäksi.

 

– Vastauksessa kyseistä käännösvirhettä koskevaan kirjalliseen kysymykseeni ulkoministeri Haavisto myöntää, että sopimuksen ”käännöksessä on paikoitellen epätarkkuutta suhteessa todistusvoimaiseen tekstiin sekä myös suhteessa epäviralliseen ruotsinkieliseen käännökseen”.

 

– Selkeä ja helposti todennettava virhe ihmisoikeussopimuksen käännöksessä tulee lasten oikeuksien varmistamiseksi mahdollisimman pikaisesti korjata, Aittakumpu vaatii.

 

Hän kerää 30.10.2021 saakka kansanedustajien allekirjoituksia toimenpidealoitteeseen, joka esittää käännösvirheen korjaamista.