Tiedote 5.1.2022

 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset jäsenet, kansanedustajat Hanna-Leena Mattila ja Pekka Aittakumpu esittävät toimenpiteitä sote-henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi.

 

Keskustaedustajien mukaan toimia tarvitaan niin palkitsemisen, johtamisen, työhyvinvoinnin kuin koulutuksen parantamiseksi.

 

– Hyvinvointipalvelumme ovat ison haasteen edessä. Väestön ikääntyminen aiheuttaa osaajien tarpeen kasvua ja runsaasti eläköitymisiä sote-sektorilta.

 

– Nyt on toimittava alan veto- ja pitovoiman edistämiseksi. Uudet hyvinvointialueet ovat tässä ratkaisijan paikalla, Mattila ja Aittakumpu toteavat.

 

Keskustalaisten mielestä työntekijöillä on oikeus parempaan johtamiseen. Hyvinvointialueiden leveät hartiat antavat mahdollisuudet parantaa työntekijöiden täydennyskoulutusta, työnohjausta, työnkiertoa ja moniammatillista tiimityötä.

 

– Palkitsemispolitiikassa tasapäistäminen on sote-alalla mennyt liian pitkälle. Korjausliike on tarpeen, Hanna-Leena Mattila linjaa.

 

– Sote-alalla vastuun ottaminen ja itsensä kehittäminen näkyy liian usein kasvavana vastuuna, muttei palkkapussissa. Samalla moni sote-ammattilainen kokee, että kehittymiselle ja uralla etenemiselle ei ole tarjolla riittävästi mahdollisuuksia.

 

Keskustaedustajat ovat huolissaan hoitoalalla yleisestä määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisesta. Järjestäjämäärän vähetessä sadoista pariin kymmeneen hyvinvointialueeseen syntyy uusia mahdollisuuksia vakituisiin sijaispooleihin ja muihin arjen vakautta tuoviin ratkaisuihin. Pysyvän työvoiman tarpeeseen tulee vastata vakituisilla työsuhteilla.

 

Digitaalisten palveluiden kehittäminen mahdollistaa palveluiden saamisen matalalla kynnyksellä. Järjestelmien ja työvälineiden toimivuus on perusedellytys nykyajan työelämässä, myös sote-alalla. Keskustaedustajat ihmettelevät kokoomuksen kritiikkiä tietojärjestelmiin panostamista kohtaan.

 

– Tietojärjestelmät on laitettava kuntoon. Se on potilasturvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden edellytys. Heti hyvinvointialueiden aloittaessa on huolehdittava, että tietojärjestelmät ja laitteet sujuvoittavat hoitoa ja työntekoa, Pekka Aittakumpu sanoo.

 

Keskustalaiset muistuttavat myös koulutuksen merkityksestä osaajapulaan vastaamisessa. Sote-alalle on lisätty keskustalaisten korkeakoulu- ja tiedeministerien johdolla tällä vaalikaudella noin 1500 uutta aloituspaikkaa. Sairaanhoitajakoulutuksen lisäksi uusia aloituspaikkoja on auennut niin lääkäreille, kätilöille, fysioterapeuteille kuin ensihoitajillekin.

 

– Opiskelupaikkojen lisääminen koko Suomessa helpottaa työvoimapulaa kaikkialla. Esimerkiksi Oulun yliopistolle myönnetty psykologien koulutusvastuu lisää mielenterveysosaajia koko Pohjois-Suomessa. Politiikalla on väliä, Mattila ja Aittakumpu summaavat.