Tiedote 12.1.2022

 

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu esittää, että monien työnantajien tarjoamilla kulttuuriseteleillä voisi jatkossa ostaa myös kirjoja omaan käyttöön. Aittakumpu on valmistellut asiasta lakialoitteen, johon hän kerää kansanedustajien allekirjoituksia.

 

– Työnantajan tarjoamaa verovapaata kulttuurietua eli kulttuuriseteliä voi käyttää muun muassa käyntiin museossa, teatterissa, konsertissa, taidenäyttelyssä, tiedekeskuksessa tai urheilutapahtumassa tai näihin liittyvillä messuilla. Kulttuuriseteliä laajennettiin viime syksynä myös virtuaalisiin kulttuuritapahtumiin.

 

Aittakummun mukaan olisi perusteltua mahdollistaa kulttuurisetelillä myös kirjojen ostaminen omaan käyttöön.

 

– Tällä tavalla voisimme tukea myös lukuharrastusta ja kirjallisuusalan elinvoimaa. Kirjallisuuden lukeminen ja harrastaminen on sekä ihmiselle että yhteiskunnalle tärkeää kulttuuritoimintaa. Lukemisen hyödyt ovat kiistattomat.

 

Aittakumpu toteaa, että alati monimutkaisempi yhteiskunta, digitalisoituminen ja valeuutisten yleistyminen edellyttävät jokaiselta yhä vahvempaa lukutaitoa.

 

– Tutkimusten mukaan lukeminen kehittää paitsi erilaisten tekstien ymmärtämistä ja medialukutaitoa myös empatiakykyä ja sosiaalisia taitoja. Lukeminen vähentää stressiä ja ehkäisee ikääntymisen aiheuttamia sairauksia kuten aivojen rappeutumista ja dementiaa.

 

Aittakumpu sanoo, että suomalaiset tiedostavat lukemisen hyödyt, mutta entistä useampi suomalaisvanhempi ei itse pidä lukemisesta.

 

– Vanhempien lukutottumuksilla on merkittävä vaikutus lasten luku- ja kirjoitustaitojen muodostumiseen ja koulumenestykseen. Lasten ja nuorten lukutaito on monin paikoin hälyttävän heikko. Olisi siksikin perusteltua, että kulttuurisetelillä voitaisiin tukea myös lukuharrastusta.