Tiedote 9.5.2022

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu esittää, että lapsilisä sidottaisiin muiden toistuvaluontoisten sosiaaliturvaetuuksien tavoin kansaneläkeindeksiin.

– Lapsilisä on tällä hetkellä ainoa toistuvaluontoinen sosiaaliturvaetuus, jota ole sidottu mihinkään indeksiin, Aittakumpu sanoo lakialoitteessaan, jonka hän on tehnyt asiasta.

– Samaan aikaan tuhansien lasten perheet ovat vaarassa pudota köyhyysrajan alapuolelle. Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön tuoreen selvityksen mukaan erityisesti suurperheet köyhtyvät hintojen noustessa. Yleensäkin lapsiperheissä merkittävä osuus tuloista kuluu ruokaan, asumiseen ja energiaan.

Aittakumpu toteaa, että lapsilisän reaaliarvo on romahtanut viime vuosikymmeninä.

– Eduskunnan tietopalvelulta saamani laskelman mukaan lapsilisiä pitäisi vuoden 2022 tasossa korottaa 52–73,7 prosenttia, jos vuoden 1994 reaalitaso haluttaisiin palauttaa. Korotukset tarkoittaisivat esimerkiksi ensimmäisestä lapsesta maksettavaan lapsilisään 50 euron korotusta ja viidennestä lapsesta maksettavaan lapsilisään 113 euron korotusta.

– Hallitus päätti kehysriihessään tehdä kuluttajahintojen äkillisen nousun takia tänä vuonna sosiaaliturvaetuuksiin ylimääräisen indeksikorotuksen. Tämä korotus ei koske lapsilisää, koska sitä ei ole sidottu kansaneläkeindeksiin. Näin ollen se ei auta niitä lapsiperheitä, jotka eivät saa indeksiin sidottuja etuuksia.

Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus määrittää keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Esimerkiksi kansaneläke, opintoraha, toimeentulotuki ja työttömyysturvan peruspäiväraha ovat sidottuja kansaneläkeindeksiin.

Aittakumpu korostaa, että lapsilisän indeksiin sitomisen ohella lapsiperheköyhyyteen pitää puuttua myös muilla tavoin.

– Lapsilisiä tulee korottaa ja verotuksen lapsivähennys palauttaa. Tutkimusten mukaan pitkäaikaiset toimeentulovaikeudet lapsena aiheuttavat monenlaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia vielä aikuisenakin. Suomessa on noin 120 000 pienituloisessa perheessä elävää lasta. Määrä uhkaa nousta merkittävästi erityisesti elinkustannusten nousun vuoksi.

– Lapsi ja lapsiperhe on yhteiskunnalle hyvin tuottoisa investointi. Perhemyönteisen Suomen rakentaminen on äärimmäisen tärkeää.