Kolumni Rantapohjassa 4.8.2022

Perhe on yhteiskunnan perussolu. Kun perheissä voidaan hyvin, se heijastuu myönteisesti koko yhteiskuntaan.

Valitettavasti monessa perheessä voidaan tällä hetkellä huonosti. Samaan aikaan syntyvyys on romahtanut pohjalukemiin. Tämän vuoden tammi-kesäkuussa syntyi vähemmän lapsia kuin koko vuodesta 1900 alkaneen mittaushistorian aikana.

Lasten ja vanhempien pahoinvointi on näkynyt viime vuosina myös Pohjois-Pohjanmaalla muun muassa lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarpeen kasvuna.

Perheissä on myös muita haasteita. Viimeaikainen hintojen nousu näkyy erityisesti lapsiperheissä ja pienituloisissa kotitalouksissa, jotka käyttävät suuremman osan tuloistaan välttämättömiin hyödykkeisiin, kuten asumiseen ja ruokaan.

Tämän kuun alussa tulivat voimaan hallituksen päättämä perhevapaauudistus ja sosiaaliturvaetuuksien ylimääräinen indeksikorotus. Perhevapaauudistus lisää vanhempien valinnanvapautta ja indeksikorotus tuo helpotusta monille lapsiperheille, mutta valitettavasti se ei koske lapsilisää. Lapsilisä tulee muiden sosiaaliturvaetuuksien tavoin sitoa pikimmiten indeksiin.

Syksyn budjettiriihestä tarvitaan päätöksiä, joilla helpotetaan hintojen noususta aiheutuvaa taakkaa kansalaisille. Korotus lapsilisään olisi toimi, joka auttaisi kaikkia lapsiperheitä. Jokainen lapsi on yhtä tärkeä ja arvokas.

Pidän erittäin tärkeänä, että saimme kesäkuussa tarkennettua lakiin lapsiperheen oikeudesta saada kotipalvelua matalalla kynnyksellä. On tärkeää, että Pohjois-Pohjanmaalla sote-uudistuksen myötä yhtenäistetään ja vahvistetaan lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä palveluita. Ennaltaehkäisy on viisaampaa sekä ihmisen että talouden kannalta.

On välttämätöntä, että jokainen lapsi perhetaustastaan riippumatta saa tasapainoiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä, käydä koulua ja toteuttaa haaveitaan. Valtion ohella myös hyvinvointialueilla ja kunnilla on suuri merkitys näiden mahdollisuuksien rakentamisessa.

Oulussa ajankohtainen asia on muun muassa lasten ja nuorten lähikoulujen turvaaminen. Esimerkiksi monet kyläkoulut ovat alueillaan tärkeitä lasten koulupaikkoja ja myös perheiden ja kyläyhteisön kokoontumis- ja ajanviettopaikkoja.

Lasten ja perheiden hyvinvoinnin vuoksi näistä kouluista kannattaa pitää kiinni.

Pekka Aittakumpu, kansanedustaja, Oulun kaupunginvaltuutettu, Keskusta