Tiedote 5.8.2022

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu kiittää Annika Saarikkoa esityksestä lapsilisän kertakorotukseksi.

— Esitys on hyvä ja erittäin tarpeellinen, mutta ei missään tapauksessa riittävä. On arvokasta, että kokoomuksesta ja perussuomalaisista löytyy Ylen (4.8.2022) mukaan tukea Saarikon esitykselle. Surullista sen sijaan on, jos joku hallituspuolueista suhtautuu siihen kielteisesti, kuten Iltalehti 4.8. kertoi.

Aittakumpu sanoo, että Suomen lasten kannalta olisi oikeudenmukaista korottaa lapsilisää pysyvästi.

Aittakummun huhtikuussa 2022 Eduskunnan tietopalvelulta tilaaman laskelman mukaan lapsilisän reaaliarvo on pudonnut 34,2-42,4 prosenttia vuodesta 1994.

— Suomalaiset poliitikot ovat päätöksillään romauttaneet maamme lapsi- ja perhepolitiikan menestystarinan ja ilonaiheen. Tämä pitää korjata.

– Surullisen kuvaavaa maamme tilanteelle on, että lapsilisän kertaluonteista korotusta joutuu puolustamaan. Tämä kertoo siitä, miten vähän lasta ja lapsiperhettä maassamme arvostetaan. Päättäjien tulee esimerkillään ja konkreettisilla toimilla edistää lapsi- ja perhemyönteistä politiikkaa.

Aittakumpu pitää erittäin hyvänä Saarikon esityksessä myös sitä, että kertakorotus ei vaikuttaisi toimeentulotukeen.

— On tärkeää, että kaikkein pienituloisimmat huomioidaan tällä tavalla.

Aittakumpu muistuttaa, että elokuun alussa tulivat voimaan hallituksen päättämät ylimääräiset ja pysyvät indeksikorotukset muun muassa toimeentulotukeen, takuueläkkeeseen, kansaneläkkeeseen ja opintorahaan.

— Hallitus on pyrkinyt tasapuolisesti huomioimaan hintojen nousun tilanteessa heikoimmassa asemassa olevia. Lapsilisän kertakorotus on pieni osa tätä kokonaisuutta. Lapsilisä pitää muiden etuuksien tavoin sitoa indeksiin ja tehdä myös siihen pysyvät korotukset.