Tiedote 1.9.2020

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu on erittäin tyytyväinen siitä, että valtiovarainministeri Saarikon esitys ylimääräisestä lapsilisästä toteutuu.

— Lapsilisä maksetaan ensi joulukuussa kaksinkertaisena. Budjettiriihessä sovitun esityksen etu on myös se, että kertakorotus ei vaikuta toimeentulotukeen. On tärkeää, että kaikkein pienituloisimmat huomioidaan tällä tavalla.

Aittakummun mukaan kokonaisuutena hallituksen sopima perhepaketti on vaikeana aikana merkittävä tuki Suomen lapsiperheille ja vahva viesti siitä, että hallitus jatkaa lapsimyönteisen Suomen rakentamista.

Ylimääräisen lapsilisän ohella nyt korotetaan väliaikaisesti lapsilisän yksinhuoltajakorotusta sekä työmarkkinatuen, toimeentulotuen ja opintotuen lapsi- ja huoltajakorotuksia. Perheiden hyvinvoinnista huolehditaan myös alentamalla varhaiskasvatusmaksuja pysyvästi ja korottamalla yksityisen hoidon tuen hoitolisää.

— Keskustan perhepoliittinen linja näkyy ja tuntuu hallituksen päätöksissä. Tällä kaudella lapsiperheitä on tuettu monin tavoin. Esimerkiksi keskustan ajamat vanhempien valinnanvapautta edistävä perhevapaauudistus sekä yksinhuoltajien ja monilapsisten perheiden lapsilisien korotus ovat olleet tärkeitä päätöksiä.

— Toivottavaa olisi, että tämä näkyisi myönteisellä tavalla lasten ja nuorten hyvinvoinnissa ja myös maamme syntyvyydessä, joka on tänä vuonna pudonnut historiallisen alhaiseksi. Lasten hyvinvoinnista ei pidä tinkiä.

Aittakumpu muistuttaa, että hintojen nousu vaikeuttaa erityisesti pienituloisten ja lapsiperheiden elämää, sillä lapsiperheissä merkittävä osuus tuloista kuluu ruokaan sekä asumiseen ja energiaan. Itlan mukaan esimerkiksi vuonna 2016 lapsiperheissä asumiseen ja energiaan kului kolmannes  perheen tuloista.

— Elokuun alussa tehty ylimääräinen indeksikorotus muun muassa takuueläkkeeseen ja opintorahaan ei koskenut lapsilisää, koska sitä ei muiden toistuvaluontoisten sosiaaliturvaetuuksien tavoin ole sidottu indeksiin.

Aittakumpu korostaa, että lapsilisän reaaliarvo on romautettu vuosikymmenten aikana. Hänen eduskunnan tietopalvelulta tilaamansa laskelman mukaan lapsilisien reaaliarvo on vuodesta 1994 pudonnut 34,2–42,4 prosenttia.

— Seuraava askel tulee olla, että lapsilisä sidotaan indeksiin ja että lapsilisän reaaliarvon korjaamiseen laaditaan ohjelma. Lapsiin ja lapsiperheisiin sijoittaminen on yhteiskunnalle taloudellisesti kannattava investointi.