Metsä

Mielipidekirjoitus Kalevassa 17.11.2022

Eduskunnassa käytiin marraskuun toisella viikolla tärkeä keskustelu suomalaisesta metsäpolitiikasta ja EU-vaikuttamisesta. On erinomaista, että maamme hallitus tuli keskustan linjalle ja suhtautuu Euroopan komission ennallistamisasetukseen kielteisesti. Lopullisen kannan määrittelee eduskunnan suuri valiokunta, todennäköisesti jo marraskuun aikana.

Miksi on niin tärkeää, että Suomi ei hyväksy esitettyä ennallistamisasetusta? Siksi, että se siirtäisi liikaa päätösvaltaa metsistämme, pelloistamme, vesistöistämme ja muista alueistamme Brysseliin. Suomelle tulisi asetuksesta kaikkiaan vuosittain jopa reilun 900 miljoonan euron kustannukset. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Suomelle kohdistuisi jäsenmaista eniten kustannuksia.

Näyttää siltä, että Keski- ja Etelä-Euroopan maat koettavat laittaa muutamia metsiään hyvin hoitaneita jäsenmaita maksamaan omista vuosisatojen aikana tehdyistä virheistään. Siksi on tärkeää, että maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen on jo vienyt Suomen mukaan metsäisten jäsenmaiden ryhmään valvomaan etuamme EU:ssa.

Ennallistamisasetus johtaisi talousmetsien puuntuotannon vähenemiseen. Sillä olisi heikentävä vaikutus teollisuuden investointeihin, työllisyyteen koko Suomessa ja valtion verotulojen kertymään. Suomessa on noin 600 000 yksityistä metsänomistajaa, ja heidän omistusoikeuttaan tulee varjella, ei siirtää EU:lle. Asetus myös perusteettomasti vaikeuttaisi maamme metsien kestävää käyttöä ja tällä tavalla jopa hidastaisi ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaa.

Jäsenmailla täytyy edelleen olla itsenäinen päätösvalta muun muassa metsiensä käytöstä. Suomessa tiedetään parhaiten, miten suojelemme luontoamme ja käytämme metsiämme kestävästi. Siitä on meillä runsaasti esimerkkejä.

Asetuksen turvemaita koskevat pinta-alatavoitteet ovat liian korkeat jäsenmaille, joissa turvemaita on paljon, kuten Suomelle. Ennallistamistoimien ei tule estää olemassa olevien turvepeltojen hyödyntämistä ruoantuotantoon ja tällä tavalla vaarantaa suomalaista maataloutta. Asetus myös rajoittaisi kuntien ja kaupunkien kaavoittamista ja kehittämistä ja siten puuttuisi myös kuntien itsehallintoon.

Suomi on metsien kestävän hyödyntämisen mallimaa. Maamme metsien tila on parempi kuin kertaakaan sataan vuoteen. EU-tasolla ei valitettavasti ymmärretä suomalaista metsänhoitoa ja maamme metsiä. Siksi on tärkeää, että me suomalaiset yhtenäisesti puolustamme näitä meille niin tärkeitä asioita ja mahdollisimman ennakoivasti.

Työhön on tärkeää saada mukaan myös europarlamentaarikot. Syystäkin huomiota on herättänyt erityisesti kokoomuksen europarlamentaarikkojen toiminta, kun he ovat Brysselissä vetäneet eri linjaa, jota heidän puolueensa ajaa kotimaassa. Suomen linjan tulee olla kaikilla tasoilla selkeä — sekä kotimaassa että Brysselissä.

Pekka Aittakumpu

kansanedustaja (kesk.)

Oulu