Tiedote 25.10.2023

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu ja SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen ovat jättäneet ministerille kirjallisen kysymyksen tekijäinoikeuslain muuttamisesta.

Tekijänoikeuslain muuttamisen tavoitteena on tuoda lainauskorvauksen piiriin e-kirjat ja e-äänikirjat sekä niihin sisältyvät teokset ja tekijät sillä poikkeuksella, että uusi korvaus ehdotetaan maksettavaksi myös e-äänikirjojen lukijoille.

Uusi lainauskorvaus koskisi sekä yleisissä kirjastoissa että korkeakoulukirjastoissa tapahtuvaa e-kirjojen ja e-äänikirjojen käyttöä. Kuitenkaan e-kirjan tai e-äänikirjan käyttö niin sanotuissa verkkokirjahyllypalveluissa ei kuuluisi korvauksen piiriin. Korkeakoulukirjastoissa e-kirjoja käytetään usein verkkokirjahyllypalvelun muodossa eikä yksittäisinä teoksina.

Aittakumpu ja Hiltunen kysyvät kirjallisessa kysymyksessään, millä perusteella hallitus on valinnut jättää yksittäisen teknisen toteutustavan eli verkkokirjahyllyt pois korvauksen piiristä ja miksi äänikirjojen lukijat ollaan tuomassa jakamaan nimenomaisesti kirjailijoille ja kääntäjille myönnettyä määrärahaa.

Kysymyksessään kansanedustajat viittaavat Suomen Kirjailijaliiton kannanottoon, jonka mukaan nykyiseen lainauskorvaukseen ovat oikeutettuja tekijänoikeuslain mukaan vain tekijät, eivät esittävät taiteilijat. Liiton mukaan äänikirjan lukijoiden lisääminen korvauksen piiriin olisi sekä tekijänoikeuslain että käytännön järjestelyiden kannalta ongelmallista.

”Kirjailijoiden asema on hankala ja tällä uudistuksella olisi tarkoitus huomioida juuri kirjailijoiden tilannetta. Lukijat ovat myös oikeutettuja asianmukaiseen korvaukseen muun muassa äänikirjojen lukemisesta, mutta sen ei tulisi olla pois kirjailijoilta. Tekijänoikeuksissa tulee olla tarkkana, sillä niillä on pitkän aikavälin vaikutuksia.”, Hiltunen sanoo.

”Tässä ajassa on erityisen tärkeää vaalia suomalaisen kirjallisuuden elinvoimaa ja lukuharrastusta. Siksi kirjailijoille ja kääntäjille suunnatun lainauskorvausmäärärahan jakaminen myös äänikirjojen lukijoille olisi ongelmallista. Äänikirjojen lukijoiden korvaukset pitäisi hoitaa erillisenä rahoituksenaan”, Aittakumpu sanoo.